ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zhè)就是 (jiù shì) (le) ()兰特 ()将军 (jiāng jūn) (de)坟墓 (fén mù) 希望 (xī wàng) ()不会 (bù huì)失望 (shī wàng)

 


  

 
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT]
就是
 • (jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ) (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
 • (くず) (n) kudzu (Pueraria lobata) (type of vine); (Japanese) arrowroot; (P) [EDICT]
 • (かずら) (n) creeping plant; creeper [EDICT]
 • (gé, ㄍㄜˊ) hemp cloth; Pueraria lobata (lobed kudzu vine (a legume with starchy roots used in traditional Chinese medicine) [CE-DICT]
 • (Gě, ㄍㄜˇ) surname Ge [CE-DICT]
将军
 • (jiāng jūn, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ) (army) general [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
坟墓
 • (fén mù, ㄈㄣˊ ㄇㄨˋ) sepulcher; tomb [CE-DICT]
希望
 • (きぼう) (n,vs) hope; wish; aspiration; (P) [EDICT]
 • (xī wàng, ㄒㄧ ㄨㄤˋ) to wish for; to desire; to hope [CE-DICT]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
不会
 • (bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ) improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to [CE-DICT]
失望
 • (しつぼう) (n,vs) disappointment; despair; (P) [EDICT]
 • (shī wàng, ㄕ ㄨㄤˋ) be disappointed; to lose hope; to despair [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top