ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(qǐng) (nín) (duì)美国 (Měi guó)军备 (jūn bèi)网络 (wǎng luò) (zuò)一个 (yī gè)简短 (jiǎn duǎn)声明 (shēng míng)如何 (rú hé)

 


  

 
 • (qǐng, ㄑㄧㄥˇ) to ask; to invite; please (do sth); to treat (to a meal etc); to request [CE-DICT]
 • (nín, ㄋㄧㄣˊ) you (formal) [CE-DICT]
 • (duì, ㄉㄨㄟˋ) couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right [CE-DICT]
美国
 • (Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ) America; American; United States of America; USA [CE-DICT]
军备
 • (jūn bèi, ㄐㄩㄣ ㄅㄟˋ) (military) arms; armaments [CE-DICT]
网络
 • (wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ) network (computer, telecom etc) [CE-DICT]
 • (zuò, ㄗㄨㄛˋ) to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a [CE-DICT]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT]
简短
 • (jiǎn duǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ) brief; short-duration [CE-DICT]
声明
 • (せいめい) (n,vs) declaration; statement; proclamation; (P) [EDICT]
 • (しょうみょう) (n) (1) (See 五明) sabdavidya (ancient Indian linguistic and grammatical studies); (2) {Buddh} chanting of Buddhist hymns (usu. in Sanskrit or Chinese) [EDICT]
 • (shēng míng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ) statement; declaration [CE-DICT]
如何
 • (どう(P);いかが(P);いか) (adv) (uk) (See ああ,斯う,然う) how; in what way; how about; (P) [EDICT]
 • (いかん) (adv) (1) how; in what way; (n) (2) (See 如何による) circumstances; (P) [EDICT]
 • (rú hé, ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ) how; what way; what [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top