ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

美国 (Měi guó)间谍 (jiàn dié)诺埃尔 (),菲尔德 () (zài)拉伊 () ()审判 (shěn pàn) (zhōng) (bèi)揭发 (jiē fā) ()证实 (zhèng shí) (zài)我国 (wǒ guó) ()形成 (xíng chéng) (le)一个 (yī gè)间谍 (jiàn dié)网络 (wǎng luò)

 


  

 
美国
 • (Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ) America; American; United States of America; USA [CE-DICT]
间谍
 • (jiàn dié, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ) spy [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
 • (kè, ㄎㄜˋ) to be able to; to subdue; to restrain; to overcome; gram [CE-DICT]
 • (kè, ㄎㄜˋ) to subdue; to overthrow [CE-DICT]
审判
 • (shěn pàn, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ) a trial; to try sb [CE-DICT]
 • (じゅう;ぢゅう) (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) [EDICT]
 • (ちゅう) (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) [EDICT]
 • (なか) (n) (1) inside; in; (2) among; within; (3) center (centre); middle; (4) during; while; (P) [EDICT]
 • (うち) (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [EDICT]
 • (zhōng, ㄓㄨㄥ) within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [CE-DICT]
 • (zhòng, ㄓㄨㄥˋ) hit (the mark) [CE-DICT]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT]
揭发
 • (jiē fā, ㄐㄧㄝ ㄈㄚ) disclose; revelation [CE-DICT]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
证实
 • (zhèng shí, ㄓㄥˋ ㄕˊ) to confirm (sth to be true); to verify [CE-DICT]
我国
 • (わがくに) (n) our country; our land; one's own country; (P) [EDICT]
 • (wǒ guó, ㄨㄛˇ ㄍㄨㄛˊ) our country; China [CE-DICT]
 • (yǐ, ㄧˇ) already; to stop; then; afterwards [CE-DICT]
形成
 • (けいせい) (n,vs,adj-no) formation; molding; taking form; (P) [EDICT]
 • (xíng chéng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ) to form; to take shape [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT]
网络
 • (wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ) network (computer, telecom etc) [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top