ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

本次 ()去佐渡 ()公演 (gōng yǎn)未能 (wèi néng)成行 (chéng xíng) 近日 (jìn rì) (nèi) (jiāng)筹备 (chóu bèi)前去 ()金泽 ()

 


  

 
公演
 • (こうえん) (n,vs) (1) public performance; (2) sumo exhibition in a foreign country; (P) [EDICT]
 • (gōng yǎn, ㄍㄨㄥ ㄧㄢˇ) to perform (e.g. on the stage); to lecture [CE-DICT]
未能
 • (wèi néng, ㄨㄟˋ ㄋㄥˊ) cannot; fail to [CE-DICT]
成行
 • (chéng xíng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˊ) to embark on a journey [CE-DICT]
近日
 • (きんじつ) (n-adv,n-t) soon; in a few days; (P) [EDICT]
 • (jìn rì, ㄐㄧㄣˋ ㄖˋ) in the past few days; recently; in the last few days [CE-DICT]
 • (ない) (suf) inside; within [EDICT]
 • (うち) (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [EDICT]
 • (nèi, ㄋㄟˋ) inside; inner; internal; within; interior [CE-DICT]
 • (しょう) (n) commander; general; leader; (P) [EDICT]
 • (jiāng, ㄐㄧㄤ) (will, shall, "future tense"); ready; prepared; to get; to use [CE-DICT]
 • (jiàng, ㄐㄧㄤˋ) a general [CE-DICT]
筹备
 • (chóu bèi, ㄔㄡˊ ㄅㄟˋ) preparations; to get ready for sth [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top