ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

有点 (yǒu diǎn)宽大 (kuān dà) 不过 (bù guò)也许 (yě xǔ)这是 ()今年 (jīn nián)流行 (liú xíng) (de)

 


  

 
有点
 • (yǒu diǎn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ) a little [CE-DICT]
宽大
 • (kuān dà, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˋ) spacious; wide; lenient [CE-DICT]
不过
 • (bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ) only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic) [CE-DICT]
也许
 • (yě xǔ, ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ) perhaps; maybe [CE-DICT]
今年
 • (ことし) ปีนี้ [LongdoJP]
 • (ことし(P);こんねん) (n-adv,n-t) this year; (P) [EDICT]
 • (jīn nián, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ) this year [CE-DICT]
流行
 • (はやり(P);りゅうこう(流行)(P)) (n,vs,adj-no) fashion; fad; vogue; craze; (P) [EDICT]
 • (liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ) to spread; to rage (of contagious disease); popular; fashionable; prevalent; (math.) manifold [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top