ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

巴比伦 (Bā bǐ lún) (rén) () ()作为 (zuò wéi)大衮 ()崇拜 (chóng bài),现在 (xiàn zài)他们 (tā men) (jiào) ()德雷克 () (zhù)大衮 () (shì) ()圣经 (Shèng jīng) ()旧约 (jiù yuē) ()中非 (Zhōng Fēi)利士 () (rén) (de)主神 (), 上半身 (shàng bàn shēn) (shì) (rén),下半身 (xià bàn shēn) (shì) ()

 


  

 
巴比伦
 • (Bā bǐ lún, ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄌㄨㄣˊ) Babylon [CE-DICT]
 • (じん) (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [EDICT]
 • (と) (suf) person [EDICT]
 • (にん(P);たり;り) (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [EDICT]
 • (ひと) (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [EDICT]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT]
 • (たば) (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [EDICT]
 • (わ(P);ば;ぱ) (ctr) counter for bundles; (P) [EDICT]
 • (bǎ, ㄅㄚˇ) to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [CE-DICT]
 • (bà, ㄅㄚˋ) handle [CE-DICT]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
作为
 • (zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ) one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be [CE-DICT]
崇拜
 • (chóng bài, ㄔㄨㄥˊ ㄅㄞˋ) to worship; adoration [CE-DICT]
现在
 • (xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ) now; at present; modern; current; nowadays [CE-DICT]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT]
 • (jiào, ㄐㄧㄠˋ) to call; to yell; to be called; to order [CE-DICT]
 • (ちゅう) (n,vs) annotation; explanatory note; comment; (P) [EDICT]
 • (zhù, ㄓㄨˋ) to inject; to pour into; to concentrate; to pay attention; to note; to comment on; to record; to register; to annotate [CE-DICT]
 • (zhù, ㄓㄨˋ) annotate [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
圣经
 • (Shèng jīng, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ) Holy Bible; the Confucian classics [CE-DICT]
 • (なかぽち) (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [EDICT]
 • (なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ)) (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [EDICT]
 • (なかぐろ) (n) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [EDICT]
旧约
 • (jiù yuē, ㄐㄧㄡˋ ㄩㄝ) former agreement; former contract; Old testament [CE-DICT]
中非
 • (Zhōng Fēi, ㄓㄨㄥ ㄈㄟ) Central Africa; Central African Republic [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
主神
 • (しゅしん) (n) chief god [EDICT]
上半身
 • (じょうはんしん) (n) upper half of body; bust; (P) [EDICT]
 • (shàng bàn shēn, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄕㄣ) the upper body [CE-DICT]
下半身
 • (かはんしん(P);しもはんしん) (n) lower half of body; (P) [EDICT]
 • (xià bàn shēn, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄕㄣ) lower half of one's body [CE-DICT]
 • (yú, ㄩˊ) fish [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top