ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

多亏 (duō kuī)我们 (wǒ men) (de)苏联 (Sū lián)顾问 (gù wèn) 我们 (wǒ men)掌握 (zhǎng wò) (le)你们 (nǐ men)间谍 (jiàn dié)网络 (wǎng luò) (de)所有 (suǒ yǒu)细节 (xì jié)

 


  

 
多亏
 • (duō kuī, ㄉㄨㄛ ㄎㄨㄟ) thanks to; luckily [CE-DICT]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
苏联
 • (Sū lián, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ) Soviet Union, 1922-1991; abbr. for Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 蘇維埃社會主義共和國聯盟|苏维埃社会主义共和国联盟 [CE-DICT]
顾问
 • (gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ) adviser; consultant [CE-DICT]
掌握
 • (しょうあく) (n,vs) grasping; seizing; holding; (P) [EDICT]
 • (zhǎng wò, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ) to grasp (often fig.); to master; to know well; to understand sth well and know how to use it; fluency; to control; to seize (initiative, opportunity, destiny) [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
你们
 • (nǐ men, ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙) you (plural) [CE-DICT]
间谍
 • (jiàn dié, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ) spy [CE-DICT]
网络
 • (wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ) network (computer, telecom etc) [CE-DICT]
所有
 • (しょゆう) ความเป็นเจ้าของ [LongdoJP]
 • (しょゆう) (n,vs) one's possessions; ownership; (P) [EDICT]
 • (suǒ yǒu, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ) all; to have; to possess; to own [CE-DICT]
细节
 • (xì jié, ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ) details; particulars [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top