ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

卖东西 () (cǎi)棉花 (mián huā)祖父 (zǔ fù) (dōu)下手 (xià shǒu) (le)

 


  

 
 • (さい;さえ) (n) (1) (abbr) (See 骰子) dice; die; (2) (さい only) (See 采配・1) baton (of command) [EDICT]
 • (cǎi, ㄘㄞˇ) to pick; to pluck; to collect; to select; to choose; to gather [CE-DICT]
 • (cǎi, ㄘㄞˇ) affairs; gather [CE-DICT]
 • (cài, ㄘㄞˋ) allotment to a feudal noble [CE-DICT]
棉花
 • (めんか) (n) raw cotton; cotton wool [EDICT]
 • (mián huā, ㄇㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ) cotton [CE-DICT]
祖父
 • (そふ(P);じじ;じい;おおじ;おじ;そぶ(ok)) (n,adj-no) (1) grandfather; (2) (おおじ only) (See 爺・1) old man; (3) (おおじ only) kyogen mask used for the role of an old man; (P) [EDICT]
 • (zǔ fù, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ) father's father; paternal grandfather [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
下手
 • (したて(P);したで) (n) (1) humble position; inferior; (2) underarm grip on opponent's belt (sumo); (P) [EDICT]
 • (しもて) (n) (1) lower part; foot; lower direction; (2) left part of the stage (audience's or camera's POV); stage right (actor's POV) [EDICT]
 • (へた) (adj-na,n) (1) unskillful; poor; awkward; (2) imprudent; untactful; (P) [EDICT]
 • (xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ) start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top