ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dàn)筹款 (chóu kuǎn)没有 (méi yǒu)着落 (zhuó luò)白丝 () (yòu)变得 (biàn de)束手无策 (shù shǒu wú cè)

 


  

 
  • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
  • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT]
筹款
  • (chóu kuǎn, ㄔㄡˊ ㄎㄨㄢˇ) fundraising [CE-DICT]
没有
  • (méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ) haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be [CE-DICT]
着落
  • (zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ) whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled [CE-DICT]
  • (また) อีกครั้ง, และ \nตัวอย่าง また会いましょう แล้วเจอกันใหม่ [LongdoJP]
  • (また) (adv,conj,pref) (uk) again; and; also; still (doing something); (P) [EDICT]
  • (yòu, ㄧㄡˋ) (once) again; also; both... and...; again [CE-DICT]
变得
  • (biàn de, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙) become; change into [CE-DICT]
束手无策
  • (shù shǒu wú cè, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄨˊ ㄘㄜˋ) lit. to have one's hands bound and be unable to do anything about it (成语 saw); fig. helpless in the face of a crisis [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top