ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dàn)作为 (zuò wéi)小学校长 () () ()可以 (kě yǐ)开朗 (kāi lǎng)幽默 (yōu mò)

 


  

 
  • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
  • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT]
作为
  • (zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ) one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be [CE-DICT]
  • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
  • (ふ) (pref) un-; non-; negative prefix [EDICT]
  • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
  • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT]
可以
  • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT]
开朗
  • (kāi lǎng, ㄎㄞ ㄌㄤˇ) well lit; open and clear; carefree; without worry; optimistic [CE-DICT]
幽默
  • (yōu mò, ㄧㄡ ㄇㄛˋ) humor; humorous [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top