ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

为了 (wèi le)协调 (xié tiáo)网络 (wǎng luò)我们 (wǒ men)中断 (zhōng duàn) (le)节目 (jié mù)

 


  

 
为了
 • (wèi le, ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙) in order to; for the purpose of; so as to [CE-DICT]
协调
 • (xié tiáo, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ) to coordinate; to harmonize; negotiation [CE-DICT]
网络
 • (wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ) network (computer, telecom etc) [CE-DICT]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT]
中断
 • (ちゅうだん) (n,vs) interruption; suspension; break; (P) [EDICT]
 • (zhōng duàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ) to discontinue; to break off [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
节目
 • (jié mù, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ) program; item (on a program) [CE-DICT]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top