ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

"and ( AE1 N D) ken ( K EH1 N) tanaka ( T AA0 N AA1 K AH0)'s ( EH1 S) smoky ( S M OW1 K IY0) baritone ( B EH1 R AH0 T OW2 N) "is ( IH1 Z) like ( L AY1 K) a ( AH0) cool ( K UW1 L) fog ( F AA1 G)

 


  

 
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
ken
 • ความรู้ที่ทำให้เข้าใจได้[Lex2]
 • รู้: เข้าใจ [Lex2]
 • (เคน) n. ความรู้,ความเข้าใจ,สายตา vt. รู้,เข้าใจ,ดู,เห็น [Hope]
 • (n) ขอบเขต,สายตา [Nontri]
 • /K EH1 N/ [CMU]
 • (n) /k'ɛn/ [OALD]
 • (v) /k'ɛn/ [OALD]
tanaka
 • /T AA0 N AA1 K AH0/ [CMU]
s
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19[Lex2]
 • (เอส) n. พยัญชนะตัวที่ 19 ของภาษาอังกฤษ [Hope]
 • /EH1 S/ [CMU]
 • (n) /'ɛs/ [OALD]
smoky
 • เต็มไปด้วยควัน[Lex2]
 • (สโม'คี) adj. ปล่อยควัน,พ่นควัน,มีควันตลบ,มีควันมาก,เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของควัน. ###SW. smokiness n. smokily adv. [Hope]
 • (adj) เป็นควัน,มีเขม่า,เป็นเขม่า,มีควันคลุ้ง [Nontri]
 • /S M OW1 K IY0/ [CMU]
 • (j) /sm'ɒukiː/ [OALD]
baritone
 • น้ำเสียงร้องของผู้ชาย[Lex2]
 • (บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone [Hope]
 • (n) เสียงนักร้องชาย [Nontri]
 • /B EH1 R AH0 T OW2 N/ [CMU]
 • (n) /b'ærɪtɒun/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
cool
 • ความทันสมัย[Lex2]
 • ความสงบเยือกเย็น[Lex2]
 • ใจเย็น[Lex2]
 • ซึ่งมีจังหวะที่ผ่อนคลาย (บทเพลง)[Lex2]
 • ดีเลิศ (คำสแลง): ดีเยี่ยม [Lex2]
 • ทันสมัย[Lex2]
 • ทำให้เย็นลง[Lex2]
 • ทำให้ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น)[Lex2]
 • เย็น: หนาวเย็น [Lex2]
 • เย็นชา: ซึ่งไร้ความรู้สึก, ซึ่งไม่เป็นมิตร [Lex2]
 • เย็นลง[Lex2]
 • ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น)[Lex2]
 • เจ๋ง: สุดยอด [Lex2]
 • โอเค: ตกลง [Lex2]
 • (คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์) ###SW. co [Hope]
 • (adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์ [Nontri]
 • (vt) ไม่แยแส,เหินห่าง,เฉยเมย,คลาย [Nontri]
 • /K UW1 L/ [CMU]
 • (v) /k'uːl/ [OALD]
fog
 • หมอก: หมอกควัน [Lex2]
 • ทำให้เป็นฝ้ามัว: ปกคลุมไปด้วยหมอก [Lex2]
 • ความสับสน: ความงงงัน, ความมืดมน [Lex2]
 • ทำให้งงงวย: ทำให้มึนงง [Lex2]
 • ทำให้คลุมเครือ: ทำให้สับสน [Lex2]
 • คลุมเครือ: มืดมน, ไม่ชัดเจน [Lex2]
 • หมอก [LongdoEN]
 • (ฟอก) {fogged,fogging,fogs} n. หมอก,ควันหมอก,ความยุ่งเหยิงใจ,ความคลุมเครือ,ฟ้ามัว vt. ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้เกิดฟ้ามัวขึ้น,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งง. vi. ปกคลุมไปด้วยหมอก [Hope]
 • (n) หมอก,ควัน,ฝ้า,ความคลุมเครือ,ความมัว,ความยุ่งใจ [Nontri]
 • (vt) ทำให้เป็นหมอก,ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ยุ่งใจ [Nontri]
 • /F AA1 G/ [CMU]
 • (v) /f'ɒg/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top