ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

"Haruki , you ( Y UW1) ask for ( AE1 S K F AO1 R) a ( AH0) seat ( S IY1 T) at ( AE1 T) the ( DH AH0) front ( F R AH1 N T) as well ( AE1 Z W EH1 L)." (Ack ( AE1 K)) "What's ( W AH1 T S) wrong ( R AO1 NG), why ( W AY1) the ( DH AH0) look ( L UH1 K) of ( AH1 V) blatant ( B L EY1 T AH0 N T) dislike ( D IH2 S L AY1 K)?"

 


  

 
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
ask for
 • ขอ: ขอให้ทำ [Lex2]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
seat
 • ที่นั่ง: เก้าอี้, ตั่ง, แท่น, แท่นพัก, ม้านั่ง, อานม้า [Lex2]
 • ก้นกางเกง[Lex2]
 • บั้นท้าย: ก้น, สะโพก [Lex2]
 • ตำแหน่ง[Lex2]
 • ศูนย์กลางอำนาจ: ศูนย์รวมอำนาจ, ใจกลาง [Lex2]
 • คฤหาสน์: ทำเนียบ, วัง [Lex2]
 • นั่ง[Lex2]
 • จัดให้นั่ง: จัดให้เข้าที่ [Lex2]
 • มีที่นั่ง: จุที่นั่ง [Lex2]
 • มอบตำแหน่งสำคัญ (ทางวรรณคดี): มอบอำนาจ [Lex2]
 • (ซีท) n. ที่นั่ง,ท่านั่ง,วิธีนั่ง,แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,ทำเนียบ,คฤหาสน์ ###S. location [Hope]
 • (n) ที่ตั้ง,ที่นั่ง,ตำแหน่ง,ที่ว่าการ,ทำเนียบ [Nontri]
 • (vt) มีที่นั่ง,นั่ง [Nontri]
 • /S IY1 T/ [CMU]
 • (v) /s'iːt/ [OALD]
at
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
front
 • ด้านหน้า: แถวหน้า, ส่วนหน้า [Lex2]
 • ข้างหน้า: ด้านหน้า, แถวหน้า, เบื้องหน้า [Lex2]
 • เผชิญหน้า: หันหน้าเข้าหา [Lex2]
 • หน้าแรก (หนังสือ)[Lex2]
 • (ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน ###S. anterior,face [Hope]
 • (adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,หน้า [Nontri]
 • (n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า [Nontri]
 • (vt) เผชิญหน้า,,รับมือ,ต่อต้าน [Nontri]
 • /F R AH1 N T/ [CMU]
 • (v) /fr'ʌnt/ [OALD]
as well
 • อีกด้วย [LongdoEN]
Ack
 • (แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน [Hope]
 • /AE1 K/ [CMU]
What's
 • (วอทซฺ) abbr. what is,what has,what does [Hope]
 • /W AH1 T S/ [CMU]
 • /HH W AH1 T S/ [CMU]
 • (v) /wɒts/ [OALD]
wrong
 • ผิด: ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง [Lex2]
 • ผิดปกติ[Lex2]
 • อย่างผิดพลาด: อย่างไม่ถูกต้อง [Lex2]
 • สิ่งที่ผิด: สิ่งที่ไม่ดี, ความผิด, ความไม่ดี [Lex2]
 • (รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด ###SW. wronger n. wrongly adv. wrongness n. [Hope]
 • (adj) ผิด,เข้าใจผิด,ไม่เป็นธรรม,ไม่เหมาะสม [Nontri]
 • (n) ความผิด,ความชั่ว,ความอยุติธรรม,การใส่ร้ายผู้อื่น [Nontri]
 • (vt) กระทำผิดต่อ,ทำผิดพลาด,ละเมิด,ใส่ร้าย,ประทุษร้าย [Nontri]
 • /R AO1 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɒŋ/ [OALD]
why
 • ทำไม: เพราะอะไร, ไฉน, เพราะเหตุใด, ไย [Lex2]
 • ทำไม[Lex2]
 • (ไว) adv.,conj.,interj. ทำไม, n. สาเหตุ,มูลเหตุ,เหตุผล, [Hope]
 • (adv) ทำไม,เพราะเหตุใด,เหตุไฉน [Nontri]
 • /W AY1/ [CMU]
 • /HH W AY1/ [CMU]
 • (n) /w'aɪ/ [OALD]
look
 • การค้นหา: การตรวจสอบ [Lex2]
 • การมอง: การดู, การมองดู [Lex2]
 • ค้นหา: มองหา [Lex2]
 • ดู: แล, มอง, มองดู, เพ่ง [Lex2]
 • ตัดสิน[Lex2]
 • เผชิญหน้า: เผชิญหน้า [Lex2]
 • พิจารณา: ให้ความสนใจ, เอาใจใส่ [Lex2]
 • มีท่าทาง: ดูเหมือน, ปรากฏ, ดูราวกับว่า [Lex2]
 • มีแนวโน้ม: โน้มเอียง [Lex2]
 • รูปร่างท่าทาง: รูปร่างหน้าตา, ลักษณะท่าทาง, ลักษณะ, ท่าทาง [Lex2]
 • สมัยนิยม: แบบ, แฟชั่น [Lex2]
 • สีหน้า[Lex2]
 • แสดงออก: แสดงท่าทาง [Lex2]
 • (ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรากฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้า vt. ดู,มอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวัง,พิจารณา,ตรวจสอบ. n. การดู,การมอง,การเห็น,การชำเลือง,การค้นหา,ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู,ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม) [Hope]
 • (n) การมอง,การดู,การเห็น,รูปร่าง,ท่าทาง,ลักษณะ [Nontri]
 • (vi) มองดู,เพ่ง,ดูเหมือน,ดูคล้าย,สนใจ,หันหน้า,เผชิญหน้า [Nontri]
 • /L UH1 K/ [CMU]
 • (v) /l'uk/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
blatant
 • ชัดแจ้ง: โจ่งแจ้ง [Lex2]
 • (เบล'เทินทฺ) adj. ครึกโครม,ห้าว,ชัดเจน,โออวด,บาดตา ###SW. blatancy n. ดูblatant ###S. obtrusive ###A. subtle [Hope]
 • (adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด [Nontri]
 • /B L EY1 T AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /bl'ɛɪtnt/ [OALD]
dislike
 • ความไม่ชอบ: ความเบื่อหน่าย [Lex2]
 • ไม่ชอบ: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ [Lex2]
 • (ดิสไลคฺ') vt. ไม่ชอบ,เบื่อหน่าย. n. ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย [Hope]
 • (n) ความไม่ชอบ,ความเกลียด,ความเบื่อหน่าย [Nontri]
 • (vt) ไม่ชอบ,เกลียด,เบื่อหน่าย,เหม็นเบื่อ [Nontri]
 • /D IH2 S L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /d'ɪsl'aɪk/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top