ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zusammen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zusammen-, *zusammen*
Possible hiragana form: ずさんめん
German-Thai: Longdo Dictionary
zusammenรวมทั้งหมด
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
Zusammenarbeit(n) |die, pl. Zusammenarbeiten| การทำงานร่วมกัน, ความร่วมมือ เช่น Die Deutsch-Indische Zusammenarbeit engagiert sich in der Entwicklungszusammenarbeit und der Völkerverständigung.
zusammenbleiben(vi) |blieb zusammen, ist zusammengeblieben| อาศัยอยู่ด้วยกัน
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: die Kurzfassung, das Schlusswort, Syn. die Übersicht
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zusammensetzung {f}constitution [Add to Longdo]
Zusammenspiel {n}teamwork [Add to Longdo]
Zusammenfassung {f} | Zusammenfassungen {pl}synopsis | synopses [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}collaboration [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}; Zusammenspiel {n}; Mitwirkung {f} | Zusammenarbeit von Bibliothekencooperation; co-operation | co-operation of libraries; interlibrary co-operation [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}interworking; provision interworking [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}; Gemeinschaftsarbeit {f}joint work [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}working relationship [Add to Longdo]
Zusammenbau {m}; Montage {f}erection [Add to Longdo]
Zusammenbau {m}assembling [Add to Longdo]
Zusammenbruch {m} | Zusammenbrüche {pl}crackup | crackups [Add to Longdo]
Zusammenbruch {m}; Versagen {n} | Zusammenbrüche {pl}breakdown | breakdowns [Add to Longdo]
Zusammenbruch {m}; Krach {m}crash [Add to Longdo]
Zusammenfassung {f} | Zusammenfassungen {pl}summary | summaries [Add to Longdo]
Zusammenfassung {f}abstract [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
[かい, kai] ZUSAMMENKUNFT, GESELLSCHAFT [Add to Longdo]
[かい, kai] Zusammenkunft, Gesellschaft [Add to Longdo]
[とも, tomo] zusammen, beide, -alle [Add to Longdo]
[きょう, kyou] ZUSAMMENARBEIT [Add to Longdo]
協力[きょうりょく, kyouryoku] Zusammenarbeit, Kooperation [Add to Longdo]
協調[きょうちょう, kyouchou] Zusammenarbeit, Harmonie [Add to Longdo]
合併[がっぺい, gappei] Zusammenschluss, Fusion [Add to Longdo]
合成[ごうせい, gousei] Zusammensetzung, Synthese [Add to Longdo]
同居[どうきょ, doukyo] Zusammenleben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top