ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vests

V EH1 S T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vests-, *vests*, vest
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's big probably big enough to go through those bulletproof vests you wear.เขาใหญ่ ... ... อาจจะใหญ่พอที่จะไปผ่านเสื้อเกราะกันกระสุนที่คุณสวมใส่ Showtime (2002)
We're also jamming the trigger frequency so Beresch can't detonate the vests remotely.เรากวนสัญญาณตัวจุดระเบิดแล้วด้วย เบเรชจะได้สั่งระเบิดด้วยรีโมทไม่ได้ เรากวนสัญญาณตัวจุดระเบิดแล้วด้วย เบเรชจะได้สั่งระเบิดด้วยรีโมทไม่ได้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
One of the terrorists' vests blew up.เสื้อของผกก.คนนึงระเบิด Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
You have to wear these vests to play.คุณต้องสวม เสื้อเหล่านี้ในการเล่น Balls of Fury (2007)
No way. Bulletproof vests under the pictures...มันใส่เสื้อกันกระสุน... The Machine Girl (2008)
There might be safety vests in there.บางทีอาจจะมีอยู่ในนั้นนะ Passengers (2008)
I'm friends with those willing to don suicide vests in the name of ideology.ฉันมีเพื่อนๆคนที่กล้า กระทำการสังหารแบบ อัตวิบาตกรรม ในนามแห่งอุดมการณ์ Black Swan (2009)
I thought, for once, we could put on some fringy vests and just have fun.ฉันคิดว่าสักครั้ง เราคงจะใส่ชุดกั๊กพู่นี้และสนุกกัน Halloween (2010)
Gonna have to start wearing reflective vests out here.ไปเริ่มเตรียมของย้ายออกจากที่นี่กันเถอะ Wildfire (2010)
I mean, seriously, you wear more vests than the cast of Blossom.ฉันพูดจริง นายใส่เสื้อกั๊กบ่อยกว่า นักแสดงเรื่อง Blossom เสียอีก Britney/Brittany (2010)
It looks like you always clock in 10 minutes early, gas up the jet skis, get the life vests out.ดูเหมือนว่านายไปก่อนเวลา 10 นาทีเสมอ เติมน้ำมันเจ็ต สกี เตรียมเสื้อชูชีพ JJ (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
VESTS V EH1 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vests (v) vˈɛsts (v e1 s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
稲荷[いなり, inari] (n) (1) (See 稲魂) Inari (god of harvests, Uka-no-Mitama); (2) Inari shrine; Fushimi Inari shrine (in Kyoto); (3) (See 狐・1) fox (said to be messengers of Inari); (4) (See 油揚げ・1) fried tofu (said to be a favourite food of foxes); (5) (abbr) Inari-zushi; (P) [Add to Longdo]
宇賀の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 宇賀神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
宇賀神[うがじん;うかじん, ugajin ; ukajin] (n) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
御斎会[ごさいえ;みさいえ, gosaie ; misaie] (n) (See 金光明最勝王経) imperial event at which high monks recited the Golden Light Sutra to pray for national security and good harvests (held annually at the palace from the 8th to the 14th of the first lunar month, between the Nara and Muromachi periods) [Add to Longdo]
社日[しゃにち;しゃじつ, shanichi ; shajitsu] (n) (See 戊) "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal or autumnal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
春社[しゅんしゃ, shunsha] (n) (See 社日,戊・つちのえ) spring "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
田の神[たのかみ, tanokami] (n) deity of rice fields and harvests [Add to Longdo]
豊作飢饉[ほうさくききん, housakukikin] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests [Add to Longdo]
豊作貧乏[ほうさくびんぼう, housakubinbou] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top