ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unrealistically

AH0 N R IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unrealistically-, *unrealistically*, unrealistical
CMU English Pronouncing Dictionary
UNREALISTICALLY AH0 N R IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unrealistically (a) ˌʌnrɪəʳlˈɪstɪkliː (uh2 n r i@ l i1 s t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unrealistisch {adv}unrealistically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unrealistically
      adv 1: in an unrealistic manner; "his expectations were
             unrealistically high" [ant: {realistically}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top