ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smitten

S M IH1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smitten-, *smitten*
English-Thai: Longdo Dictionary
smitten(adj, slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate., Syn. in love

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smitten(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ smite
smitten(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ smite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smitten(สมิท'เทิน) vt. กริยาช่อง 3 ของ smite

English-Thai: Nontri Dictionary
smitten(vt pp ของ) smite

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's been smitten ever since.แล้วเธอก็ตอบตกลงไปทานมื้อค่ำกับเค้า Bonfire of the Vanity (2008)
You know, I think he's quite smitten with you.เธอรู้ไหม ฉันคิดว่าเค้า ค่อนข้างถูกใจเธออย่างแรง Bonfire of the Vanity (2008)
That's right, there's not one woman who doesn't get smitten at this sight.ฉันหล่ออยู่แล้ว ไม่มีผู้หญิงคนไหนเห็นฉันแล้วจะไม่ตกหลุมรัก Episode #1.13 (2009)
M.J. is so smitten with her.เอ็มเจตกหลุมเธอเข้าละ The Glamorous Life (2010)
You're not a guy who'd get smitten by a stuntwoman.นายไม่ใช่คนที่ต้องมาเจ็บตัวเพราะสตั๊นท์หญิงคนนั้นซะหน่อย Episode #1.2 (2010)
I'm sure they'll call us to meet them this weekend, since they were so smitten with us.ไม่มีทางเลยใช่มั้ย อันเดร น่าอายชะมัด New Tales of the Gisaeng (2011)
Your idealism, I think, is why my son, for all his mistakes, is so smitten with you.ลูกชายของฉันทำสิ่งผิดพลาดหลายอย่าง แต่ฉันคิดว่าเขาหลงรักเธอเพราะเธอมีอุดมการณ์นะ Damaged (2012)
- You are smitten with the accused, Miss Bloom,คุณตกหลุมรักจำเลยนะ คุณบลูม Hassun (2014)
No wonder the local girls from town are smitten with you.นึกภาพผู้หญิงในเมืองโดนทุบตีพร้อมคุณสิ Urge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smittenI was at a musical recently, in the third row. Seeing the actor I love up close like that made me feel more smitten with him than ever.

CMU English Pronouncing Dictionary
SMITTEN S M IH1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smitten (v) smˈɪtn (s m i1 t n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smitten
   adj 1: (used in combination) affected by something overwhelming;
       "conscience-smitten"; "awe-struck" [syn: {smitten},
       {stricken}, {struck}]
   2: marked by foolish or unreasoning fondness; "gaga over the
     rock group's new album"; "he was infatuated with her" [syn:
     {enamored}, {infatuated}, {in love}, {potty}, {smitten},
     {soft on(p)}, {taken with(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top