ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silberhochzeit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silberhochzeit-, *silberhochzeit*
German-Thai: Longdo Dictionary
Silberhochzeit(n) |die, pl. Silberhochzeiten| การแต่งงานที่ผ่านไปหรือครบ 25 ปี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silberhochzeit {f}silver wedding [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought you would like to know, it's our silver wedding anniversary. - Mazel tov!Vielleicht interessiert es Sie, dass wir unsere Silberhochzeit feiern. The Delta Force (1986)
Harry wanted to buy me a new ring for our anniversary.Harry wollte mir zur Silberhochzeit einen Ring kaufen. The Delta Force (1986)
We'll always remember our silver wedding anniversary.An unsere Silberhochzeit werden wir uns immer erinnern. The Delta Force (1986)
At the rate we're going, we'll be celebrating our silver wedding anniversary... by the time we consummate this relationship.Bei unserem Tempo feiern wir bei unserem ersten Mal schon Silberhochzeit. Steele Hanging in There: Part 2 (1987)
Uh... Yo--Yo this, i guess.Das ist das Gedicht, dass mir Onkel Trevor letztes Jahr für unsere Silberhochzeit geschrieben hat. Breaking Up Is Hard to Do (1988)
We fell in love and made a vow to return there on our silver wedding anniversary.Wir verliebten uns und versprachen uns, zu unserer Silberhochzeit dorthin zurückzukehren. My Dinner with Wilson (1994)
The Donaldsons' party.Die Silberhochzeit? Multiplicity (1996)
Then I think Howie just got us to our Silver.Dann hat uns Howie sicher gerade unsere Silberhochzeit beschert. The Catch (2003)
Congratulation to Mr. Mrs. Patil, who are celebrating their 25th wedding aniversary.Wir gratulieren Mr und Mrs Patil zu ihrer Silberhochzeit! Nina's Heavenly Delights (2006)
It's their silver anniversary, and they're so happy you came.Es ist ihre Silberhochzeit und sie freuen sich, dass du da bist. The Hills Have Eyes (2006)
When it was our silver anniversary, my husband said it was really our golden one.Mein Mann hat damals gesagt, wie wir Silberhochzeit hatten: "Eigentlich haben wir schon Goldene Hochzeit." Full Metal Village (2006)
It was a silver wedding present apparently, her favorite film.Es war ein Geschenk zur Silberhochzeit. Ihr Lieblingsfilm. Red Riding: The Year of Our Lord 1974 (2009)
And it was only to get out of a wedding anniversary.Die Alternative war eine Silberhochzeit auf dem Lande. Alene er ingen det svakeste leddet (2010)
It's our parents' 25th wedding anniversary.Unsere Eltern feiern Silberhochzeit. The Best Exotic Marigold Hotel (2011)
When my grandparents celebrated their silver anniversary someone had bought them a song, so when we...- Silberhochzeit meiner Großeltern, da hatte jemand extra ein Lied machen lassen, und dann... Dødens kabale, del 1 (2011)
But just be sure you run a day book and record everything.Ich schulde Ihnen was. Und ob. Was machen Sie zu Ihrer Silberhochzeit? Episode #1.2 (2011)
I've just got in.Was macht ihr zur Silberhochzeit? Episode #1.2 (2011)
Do you want me to come over?Ich verstehe auch diesen Rummel um die Silberhochzeit nicht. Episode #1.2 (2011)
Yeah, I'll ring you.Nein, nein... "Wir haben heute Silberhochzeit. Episode #1.2 (2011)
It's this silver wedding anniversary list.- Die Liste für die Silberhochzeit. Sunshine on Leith (2013)
I'm just thinking about Mum and Dad's anniversary party.Ich muss immer an Mums und Dads Silberhochzeit denken. Sunshine on Leith (2013)
I thought I'd do it at your folks' silver wedding do.Ich mache es bei der Silberhochzeit. Sunshine on Leith (2013)
And then he tried to recreate it for their 25th wedding anniversary... but there was no snow, so he burned it into a cornfield.Und dann wollte er es zur Silberhochzeit nochmal machen. Aber es gab keinen Schnee, also hat er es in ein Maisfeld gebrannt. Suddenly, Last Summer (2013)
I was having Madame make me a gown to go with some jewellery my husband had given me for our silver anniversary, then I lost the necklace.Eigentlich sollte Madame mir ein Kleid anfertigen, das zu einem Schmuckstück passt, das mein Mann mir zu unserer Silberhochzeit geschenkt hat. Doch dann verlor ich die Kette. Murder à la Mode (2013)
My parents silver wedding anniversary.Meine Eltern haben Silberhochzeit. Alaska Johansson (2013)
My mom on her silver wedding anniversary.Meiner Mutter an ihrer Silberhochzeit. G: Lost in Frankfurt (2015)
I hope you'll be very happy... and don't forget to invite me to your silver anniversary.Ich hoffe, Sie werden sehr glücklich und laden mich zu Ihrer Silberhochzeit ein. Libeled Lady (1936)
We were celebrating our silver wedding anniversary.Wir feierten unsere Silberhochzeit. Heaven Can Wait (1943)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top