ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

signatory

S IH1 G N AH0 T AO2 R IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -signatory-, *signatory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
signatory(n) ผู้ลงนามในสัญญา
signatory(adj) ซึ่งลงนามในสัญญา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
signatory(ซิก'นะทอรี) adj. เกี่ยวกับการลงนาม,เกี่ยวกับการเซ็นสัญญา. n. ผู้ลงนาม,ผู้เซ็นสัญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
signatory๑. ประเทศภาคีสนธิสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ผู้เป็นฝ่ายในสัญญา (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
signatory(n) คู่สัญญา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a signatory on his account.คุณเป็นเจ้าของบัญชีเขา Fire/Water (2007)
So let's find a Federal Reserve signatory bank in Miami.งั้น มาหาธนาคารของรัฐบาลกลางในไมอามี่กัน Cowboys and Indians (2009)
Leonard is the signatory to the Roommate Agreement.ลีโอนาร์ดต้องเซ็นข้อตกลงเพื่อนร่วมห้อง The Boyfriend Complexity (2010)
You're a descendant of Edward Rutledge the youngest signatory of the Declaration of Independence.คุณคือทายาทของ เอ็ดเวิร์ด รัทเลจ ผู้ที่มีอายุน้อยสุดในการลงนาม คำประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา The Sin Eater (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงนาม(n) endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ลงลายมือชื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาคีสัญญา[phākhīsanyā] (n, exp) EN: party to a treaty ; contracting parties ; parties to the agreement ; signatory  FR: signataire [m]
ผู้ลงนามในสัญญา[phū long nām nai sanyā] (n, exp) EN: signatory to the contract
ผู้เซ็นสัญญา[phū sen sanyā] (n, exp) EN: signatory ; signer

CMU English Pronouncing Dictionary
SIGNATORY S IH1 G N AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
signatory (n) sˈɪgnətriː (s i1 g n @ t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
签字者[qiān zì zhě, ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄓㄜˇ, / ] signatory, #386,124 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Signatarstaaten {pl}; Unterzeichnerstaaten {pl}signatory countries; signatories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加判人[かはんにん, kahannin] (n) signatory [Add to Longdo]
加盟国[かめいこく, kameikoku] (n) member-nation; signatory [Add to Longdo]
署名国[しょめいこく, shomeikoku] (n) signatory nation [Add to Longdo]
条約加盟国[じょうやくかめいこく, jouyakukameikoku] (n) signatory countries; members of a treaty [Add to Longdo]
調印国[ちょういんこく, chouinkoku] (n) signatory nation [Add to Longdo]
調印者[ちょういんしゃ, chouinsha] (n) signatory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  signatory
      n 1: someone who signs and is bound by a document [syn:
           {signer}, {signatory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top