ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salting

S AO1 L T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salting-, *salting*, salt
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're salting the soilที่พวกมันโปรย น่าจะเป็นเกลือ The Ruins (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
SALTING S AO1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salting (v) sˈɔːltɪŋ (s oo1 l t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
塩蔵[えんぞう, enzou] (n) preserving in salt; salting down [Add to Longdo]
呼び塩[よびじお, yobijio] (n) desalting (drawing salt) from salted food; salt used for desalting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  salting
      n 1: the act of adding salt to food

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top