ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

penniless

P EH1 N IY0 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penniless-, *penniless*, penniles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penniless(adj) ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว, See also: ซึ่งสิ้นเนื้อประดาตัว, ถังแตก, Syn. insolvent, broke, indigent, in the red, Ant. solvent, in the black

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penniless(เพน'นิลิส) adj. ไม่มีเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
penniless(adj) จนกรอบ,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only the penniless complain about them.คนไม่มีเงินเท่านั้นที่จะพูดแบบนี้ Sex Is Zero 2 (2007)
Aye! Blind me with the rich widow and then insinuate that penniless little husband-hunter!หลอกฉันเรื่องแม่ม่ายสาวแสนรวย แล้วยังมาเกริ่นเรื่องสาวถังแตกไล่จับผู้ชายอีก Becoming Jane (2007)
With a High Court Judge as your enemy? And a penniless wife?ด้วยการเป็นศัตรูกับผู้พิพากษา แล้วก็มีภรรยาจนๆ เนี่ยนะ Becoming Jane (2007)
Capitaine Chevalle, the penniless Frenchman.กัปตัน เชออเย กับตันฝรั่งเศสผู้ไรเงิน! Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Next, you hire a disgraced and penniless gynecologist, like Hayward, to bring in the harvest.แล้วคุณก็ไปจ้าง สูตินารีแพทย์ที่ไหนก็ได้ คล้ายๆเฮเวอร์ด มาทำคลอด Resurrection (2008)
I'd be the penniless at the end.ผมก็คงต้องกลายเป็นคนสิ้นเนิ้อประดาตัว Episode #1.6 (2010)
No it's snowing again and I'm a penniless beggar.ไม่ หิมะตกอีกแล้วและฉันเป็นขอทานผู้จนตรอก And the Reality Check (2011)
You are a yuppie wimp and I'm a martial arts expert who grew up penniless on the streets.ไอ้ลูกเศรษฐีขี้หด ฉันเป็นยอดนักสู้ที่โตมาข้างถนนโว้ย The Green Hornet (2011)
When we're done with all of this, you're gonna be back to Victoria Harper, which is only fitting considering you'll once again be the desperate, penniless little bitch you were when I first met you.เมื่อเราจบ เรื่องทั้งหมดนี้ คุณจะกลับไปเป็น วิคตอเรีย ฮาร์เปอร์ ซึ่งคือสิ่งที่เหมาะสม \ คือพิจารณาคุณใหม่อีกครั้ง Commitment (2012)
But he wants to throw all that away and become a penniless poet. Now I think he's crazy.แต่เขาอยากจะโยนทั้งหมดนั้นทิ้งไป และกลายเป็นนักกวีไส้แห้ง Perception (2012)
You fail to do so, then prepare to return to the penniless squalor from whence I plucked you.งั้นก็เตรียมกลับไปหมดตัวได้เลย จากนั้นฉันก็จะลากไส้คุณ Truth: Part 1 (2013)
Sure. A penniless writer.ใช่สิ นักเขียนไส้แห้ง Elle (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pennilessFor one thing I'm penniless, for another I don't have the time.
pennilessHis failure in business left him penniless.
pennilessThe failure in business left me penniless.
pennilessThe problem is that he is penniless.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จน[jon] (adj) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy  FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จนกรอบ[jon krøp] (adj) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken
กระเป๋าแห้ง[krapao haeng] (v) EN: be penniless ; be short of money ; be poor ; be impecunious  FR: être à court d'argent ; être sans le sou (fam.)
ถังแตก[thangtaēk] (v) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor

CMU English Pronouncing Dictionary
PENNILESS P EH1 N IY0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penniless (j) pˈɛnɪlɪs (p e1 n i l i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっからかん[sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke [Add to Longdo]
すってんてん[suttenten] (adj-na) flat broke; cleaned out; penniless [Add to Longdo]
一文無し[いちもんなし, ichimonnashi] (adj-na) penniless [Add to Longdo]
素っ裸;素裸[すっぱだか;すはだか(素裸), suppadaka ; suhadaka ( moto hadaka )] (n) (1) (See 真っ裸) nudity; (adj-na,adj-no) (2) stark naked; in one's bare skin; (3) penniless [Add to Longdo]
素寒貧[すかんぴん, sukanpin] (adj-na,n) penniless; dire poverty; pauper [Add to Longdo]
徒手[としゅ, toshu] (n,adj-no) (1) being empty-handed; bare hand (e.g. fight); (2) being penniless [Add to Longdo]
貧乏旅行[びんぼうりょこう, binbouryokou] (n) budget travel; penniless travel; travelling on the cheap [Add to Longdo]
文無し[もんなし, monnashi] (adj-na,n,adj-no) penniless; broke [Add to Longdo]
無一文[むいちもん, muichimon] (adj-na,n) penniless; broke [Add to Longdo]
鐚一文;びた一文[びたいちもん, bitaichimon] (exp) being penniless; not having a cent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penniless
   adj 1: not having enough money to pay for necessities [syn:
       {hard up}, {impecunious}, {in straitened
       circumstances(p)}, {penniless}, {penurious}, {pinched}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top