ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outrageousness

AW0 T R EY1 JH AH0 S N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outrageousness-, *outrageousness*, outrageousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outrageousness(n) การฝ่าฝืน

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTRAGEOUSNESS AW0 T R EY1 JH AH0 S N AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zügellosigkeit {f}outrageousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outrageousness
   n 1: excessive excess [syn: {exorbitance}, {outrageousness}]
   2: the quality of being outrageous [syn: {outrageousness},
     {enormity}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
atrociousness, egregiousness, atrociousness's, egregiousness's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top