ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monkey wrench

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monkey wrench-, *monkey wrench*
English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was something about removing my bollocks with a monkey wrench if she ever saw them again.เห็นว่าจะตัดไข่ชั้น ด้วยกุญแจเลื่อนอะไรนี่แหละ ถ้าจานแกเห็นอีกที Everyone (2009)
We have been planning this party for days, but you threw a major monkey wrench into things by moving out.เราวางแผนเรื่องงานวันเกิด กันมาตั้งหลายวัน แต่คุณกลับทำให้มันล่ม ด้วยการย้ายออกมา Shake and Fingerpop (2009)
It was a false prophet trying to throw a monkey wrench into God's plan.มันเป็นฝีมือของศาสดาผู้หลงผิด พยายามที่จะก่อกวนแผนการของพระเจ้า Ricochet Rabbit (2011)
Sheldon, I know you're a bit of a left-handed monkey wrench but...เธอเป็นพวกกวนประสาทถนัดซ้าย แต่ว่า The Russian Rocket Reaction (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monkey wrenchFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุญแจเลื่อน(n) monkey wrench, See also: adjustable spanner, shifting spanner, Syn. ประแจเลื่อน, Example: การเตรียมเครื่องมือซ่อมแซมรถจักรยานต้องมีเครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีประแจหกเหลี่ยมขนาดต่างๆ ตัวต่อโซ่ -ไขควง, กุญแจเลื่อน -คีมล็อคขนาดเล็กสามารถพกพาได้, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประแจเลื่อน[prajaē leūoen] (n, exp) EN: adjustable wrench ; monkey wrench  FR: clé à molette [f] ; clé anglaise [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モンキーレンチ[monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  monkey wrench
      n 1: adjustable wrench that has one fixed and one adjustable jaw
           [syn: {monkey-wrench}, {monkey wrench}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top