ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manna

M AE1 N AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manna-, *manna*
Possible hiragana form: まんな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manna(n) อาหารที่ชาวอิสราเอลได้รับตามพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. nourishment, maintenance, food
manna from heaven(idm) สิ่งที่ไม่คาดหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manna(แมน'นะ) n. กระยาทิพย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mannansแมนแนนส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pudding of chocolate, manna from heaven.ชอคโกแลตพุดดิ้ง น้ำทิพย์จากสวรรค์ Our Father (2008)
This may be manna from heaven.-ไม่มีคำว่าแต่ เจ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
For a town stuck eating sardines, this is totally manna from heaven.จากเมืองที่เคยจมจ่อมอยู่กับซาร์ดีนอย่างเดียว วันนี้กลายเป็นเมืองแห่งสวรรค์.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
How lucky we are to have this vast source of clean energy falling like manna from heaven on all of us.ว่าโชคดีที่เราจะมีแหล่งใหญ่ ของพลังงานสะอาด ลดลงเช่นเดียวกับมานาจาก สวรรค์บนทั้งหมดของเรา Sisters of the Sun (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
MANNA M AE1 N AH0
MANNARINO M AE1 N ER0 IY0 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manna (n) mˈænə (m a1 n @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つまんない[tsumannai] (adj-i) (sl) dull; boring; (P) [Add to Longdo]
ど真ん中;ど真中;土真ん中(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre) [Add to Longdo]
マナ[mana] (n) manna [Add to Longdo]
マンナ[manna] (n) manna [Add to Longdo]
マンナン[mannan] (n) mannan [Add to Longdo]
真ん真ん中[まんまんなか, manmannaka] (n) dead center; dead centre; right in the middle [Add to Longdo]
真ん中(P);真中;まん中[まんなか(P);まなか(真中), mannaka (P); manaka ( mannaka )] (n) middle; centre; center; mid-way; (P) [Add to Longdo]
真ん中っ子[まんなかっこ, mannakakko] (n) middle child [Add to Longdo]
真名;真字[まな;まんな;しんじ(真字), mana ; manna ; shinji ( makoto ji )] (n) (1) (See 仮名・かな) kanji (as opposed to kana); (2) (See 楷書) printed-style writing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manna
   n 1: hardened sugary exudation of various trees
   2: (Old Testament) food that God gave the Israelites during the
     Exodus [syn: {miraculous food}, {manna}, {manna from heaven}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top