ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malfeasance

M AE2 L F IY1 Z AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malfeasance-, *malfeasance*
English-Thai: Longdo Dictionary
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, Syn. corruption

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malfeasance(n) การทุจริต (เช่น การเมืองหรือฝ่ายพลเรือน), See also: การกระทำผิดหรือการประพฤติผิดกฎหมาย, Syn. malpractice, misprision, misfeasance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malfeasance(แมลฟี`ซันซฺ) n. การทุจริตต่อหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malfeasanceการกระทำโดยมิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malfeasanceการกระทำมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
City Council and the district attorney no longer tolerate any malfeasance by NYPD officers.หารำกินไม่ใช่รึ ทางสภาเมืองและอัยการรัฐ จะไม่ยอมให้มีการทุจริต จากพวกตำรวจนิวยอร์คอีก Firewall (2012)
Well, he said that in discovery, widespread malfeasance was found in the running of the foundation.ก็บอกว่าพบการกระทำผิดเป็นจำนวนมาก ในการดำเนินงานมูลนิธิ Red Lacquer Nail Polish (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
MALFEASANCE M AE2 L F IY1 Z AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malfeasance (n) mˌælfˈiːzns (m a2 l f ii1 z n s)
malfeasances (n) mˌælfˈiːznsɪz (m a2 l f ii1 z n s i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  malfeasance
      n 1: wrongful conduct by a public official

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top