ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lavishness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lavishness-, *lavishness*, lavishnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lavishness(n) ความฟุ่มเฟือย, See also: ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. profuseness, abundance

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทุ่มเท(n) devotion, See also: lavishness, dedication, Example: การทุ่มเทงบประมาณหลายร้อยล้านในการทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกระทำเพื่อประโยชน์ของบุคคลในชาติ, Thai Definition: ยอมเสียสละให้อย่างล้นเหลือหรือเต็มกำลังความสามารถ เช่น ทุ่มเทเงินทอง ทุ่มเทกำลังความคิด.
ความฟุ้งเฟ้อ(n) extravagance, See also: lavishness, prodigality, Syn. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย, Ant. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่, Example: ประชาชนลอกเลียนวัฒนธรรมการบริโภคของชาวต่างชาติจนกลายเป็นความฟุ้งเฟ้อที่เกิดขึ้นในสังคมไทย, Thai Definition: การใช้จ่ายเกินควร
ความฟุ่มเฟือย(n) luxury, See also: lavishness, prodigality, extravagance, wastefulness, Syn. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ้งเฟ้อ, Ant. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่, Example: การปรับลดงบประมาณต้องตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือความฟุ่มเฟือยออก

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lavishness
   n 1: the quality possessed by something that is excessively
      expensive [syn: {lavishness}, {luxury}, {sumptuosity},
      {sumptuousness}]
   2: excessive spending [syn: {extravagance}, {prodigality},
     {lavishness}, {highlife}, {high life}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top