ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in love

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in love-, *in love*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself.ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า Rebecca (1940)
You haven't flattered yourself that he's in love with you?คงไม่ได้หลงตัวเอง จนคิดว่าเขารักเธอหรอกนะ Rebecca (1940)
You're very much in love with Maxim, aren't you?คุณรักเเม็กซิมมากสินะคะ Rebecca (1940)
You knew everything about Rebecca. You knew she was in love with me, didn't you?เธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับรีเบคคา เธอรู้ใช่มั้ยว่าหล่อนรักอยู่กับฉัน Rebecca (1940)
She fell head over heels in love with you.เธอตกหลุมรักเธอด้วยความรัก Idemo dalje (1982)
I'm not in love with you, Charles. That is all.ฉันไม่ได้อยู่ในความรักกับคุณชาร์ลส์ นั่นคือทั้งหมดที่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Don't tell me you've fallen in love with that girl.อย่าบอกนะว่า นายตกหลุมรักเธอเข้าแล้ว Vampire Hunter D (1985)
Doris...are you in love with him? !ดอริส นี่เธอรักเขาเหรอ? Vampire Hunter D (1985)
But what no one knew... was that the king of the goblins had fallen in love with the girl... and he had given her certain powers.แต่สิ่งหนึ่งที่ใครไม่รู้คือ... ราชาแห่งปิศาจ กำลังตกหลุมรักเธออยู่ และเขา ได้มอบอำนาจแก่เธอ Labyrinth (1986)
All artists must fall in love with their creations, but you seem so special.ศิลปินทุกคนต้องตกหลุมรักงานของตัวเอง แต่ว่าคุณช่างพิเศษจริง ๆ Mannequin (1987)
I'm in love with youผมรักนาย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
I fell in love with youกับนาย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in loveAll is fair in love and war.
in loveAll is fair in love and war. [Proverb]
in loveAll's fair in love and war. [Proverb]
in loveAll the boys fell in love with Julia.
in loveAn average American child, by all accounts, falls in love with TV.
in loveAs is often the case for 13 to 19 year olds she fell in love.
in loveAs soon as he took a look at her, he fell in love.
in loveBut then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London.
in loveDid you fall in love with her at first sight?
in loveDo I sound in love?
in loveDon't fall in love because we hate you still.
in loveEvery time I fall in love, Dad tells me the girl is my half sister.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉันรักเธอ[chan rak thoē] (xp) EN: I love you ; I am in love with you  FR: je t'aime
ใจเดียว[jaidīo] (v) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded  FR: être fidèle en amour
หลงรัก[long rak] (v, exp) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over  FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de)
ปองรัก[pøng rak] (v, exp) EN: fall in love (with) ; direct one's affections toward  FR: tomber amoureux
สบเนื้อต้องใจ[sop neūa tǿngjai] (v, exp) EN: fall in love with
ถลำใจ[thalamjai] (v) EN: fall into love ; get stuck in love
ติดผู้หญิง[tit phūying] (v, exp) EN: be stuck on a girl ; be fascinated with a woman ; fall in love with a woman
ตกหลุมรัก[tok lum rak] (v, exp) EN: fall in love ; become a victim of love  FR: tomber amoureux

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱恋[ài liàn, ㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] in love with; to feel deeply attached to, #20,633 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebenslustig {adj}in love with life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた惚れ[べたぼれ, betabore] (n,vs) (falling) deeply in love [Add to Longdo]
メロメロ[meromero] (adj-na,n,adv) (1) (on-mim) madly in love; (2) falling down drunk [Add to Longdo]
モーテル;モテル[mo-teru ; moteru] (n) (1) motel; (2) (See ラブホテル) drive-in love hotel [Add to Longdo]
艶福[えんぷく, enpuku] (n) success in love [Add to Longdo]
撃沈された[げきちんされた, gekichinsareta] (exp) (col) fallen completely in love with a woman [Add to Longdo]
懸想[けそう, kesou] (n,vs) falling in love; attachment [Add to Longdo]
見初める[みそめる, misomeru] (v1,vt) to see for the first time; to fall in love at first sight [Add to Longdo]
好きになる[すきになる, sukininaru] (exp) to come to like; to become fond of; to fall in love [Add to Longdo]
惚れた腫れた[ほれたはれた, horetahareta] (exp) head over heels (often used mockingly); madly (in love) [Add to Longdo]
惚れる[ほれる, horeru] (v1,vi) to fall in love; to be in love; to be charmed with; to lose one's heart to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in love
   adj 1: marked by foolish or unreasoning fondness; "gaga over the
       rock group's new album"; "he was infatuated with her"
       [syn: {enamored}, {infatuated}, {in love}, {potty},
       {smitten}, {soft on(p)}, {taken with(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top