ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

helmsman

HH EH1 L M Z M AE2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -helmsman-, *helmsman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
helmsman(n) คนถือพวงมาลัยเรือ, Syn. steersman, wheelman
helmsman(n) ผู้นำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
helmsman(เฮล์มซ'มัน) n., คนถือพวงมาลัย,คนถือหางเสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
helmsman(n) คนถือท้ายเรือ,คนถือหางเสือเรือ,คนถือพวงมาลัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Second mate and helmsman to the bridge.คู่ที่สองและ ผู้นำสะพาน. Captain Phillips (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายท้าย(n) steersman, See also: helmsman, wheelsman, Example: เรือลำนี้ใช้ฝีพายทั้งหมด 50 คนและนายท้ายเพียง 2 คน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ถือท้ายเรือ มีหน้าที่ควบคุมเรือให้แล่นไปตามทิศทาง โดยเฉพาะตามแม่น้ำลำคลอง

CMU English Pronouncing Dictionary
HELMSMAN HH EH1 L M Z M AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
helmsman (n) hˈɛlmzmən (h e1 l m z m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舵手[duò shǒu, ㄉㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, ] helmsman, #22,515 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
操舵手[そうだしゅ, soudashu] (n) helmsman; coxswain [Add to Longdo]
舵取り;かじ取り[かじとり, kajitori] (n,vs) helmsman; coxwain; steering; guidance [Add to Longdo]
舵手[だしゅ, dashu] (n) helmsman; coxswain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  helmsman
      n 1: the person who steers a ship [syn: {helmsman}, {steersman},
           {steerer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top