ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

half brother

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -half brother-, *half brother*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
half brotherพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
half brother; half sisterพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
WE'RE ONLY HALF BROTHER AND SISTER,เราก็จะเป็นพี่น้องกันครึ่งหนึ่ง Betty's Wait Problem (2007)
So could this kid Jake, and it turns out he's Puck's half brother and Puck totally doesn't know about him.เจคเองก็เช่นกัน แต่กลายเป็นว่าเขาเป็น น้อยชายต่างเเม่ของพัค และพัคไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเขาเลย Britney 2.0 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่างมารดา(adj) half brother (sister), See also: of different mother, Example: ถึงแม้เด็กทั้งสองจะเป็นพี่น้องต่างมารดา แต่ทั้งสองก็รักและผูกพันกันมาก, Thai Definition: ที่ไม่ใช่มารดาคนเดียวกัน

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  half brother
      n 1: a brother who has only one parent in common with you [syn:
           {stepbrother}, {half-brother}, {half brother}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top