ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

full dress

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -full dress-, *full dress*, full dres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
full dress(n) การแต่งกายแบบพิธีการ, Ant. casual

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
full dress uniform with sash and decorationเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ข้าราชการพลเรือน) [การทูต]
full dress uniform with sash and decoration without swordเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด งดคาดกระบี่ (ข้าราชการทหารตำรวจ) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only 600 tickets were allotted, but thousands, thousands lined the streets and rooftops, citizens, senators, congressmen, diplomats, officers, all in their full dress uniforms.มีการออกตั๋วแค่ 600 ใบ แต่มีผู้คนนับพัน ๆ ยืนเรียงบนถนนกับหลังคา ประชาชน ส.ว. ส.ส. นักการทูต ข้าราชการ Jackie (2016)
So, today we're gonna have a full dress rehearsal.วันนี้ เราจะต้องซ้อมใหญ่กันเต็มวัน Sing (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องแบบเต็มยศ(n) full dress uniform, Syn. เครื่องแบบครึ่งยศ, Example: การประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเครื่องแบบเต็มยศจะประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย, Thai Definition: เครื่องแต่งกายที่มีเครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคลประดับไว้ครบถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องแบบครึ่งยศ[khreūangbaēp khreungyot] (n, exp) EN: full dress uniform
เครื่องแบบเต็มยศ[khreūangbaēp temyot] (n, exp) EN: full dress uniform  FR: costume d'apparat [m]
แต่งองค์ทรงเครื่อง[taeng ong songkhreūang] (v, exp) EN: be decked out ; deck oneself out ; put on full dress ; be in full dress
แต่งเต็มยศ[taeng temyot] (v, exp) EN: wear full dress
แต่งเต็มยศ[taeng temyot] (adv) EN: in full dress ; all dressed up

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
礼服[lǐ fú, ㄌㄧˇ ㄈㄨˊ, / ] full dress, #11,152 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
正装[せいそう, seisou] (n,vs) uniform; full dress; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 full dress
   n 1: formalwear consisting of full evening dress for men [syn:
      {dress suit}, {full dress}, {tailcoat}, {tail coat},
      {tails}, {white tie}, {white tie and tails}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top