ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foremast

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foremast-, *foremast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foremast(n) เสากระโดงหน้าของเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foremast(ฟอร์'มาสทฺ) n. เสากระโดงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
foremast(n) เสากระโดงตอนหัวเรือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hoist the signals from the foremast below the yard.ชักธงเรือส่งสัญญาณจากเสากระโดงหน้าเรือ ต่ำกว่าเพลาเรือ VIII. (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสากระโดง(n) mast, See also: foremast, Syn. เสาเรือ, Example: พายุพัดเสากระโดงเรือหัก 3 ท่อน, Count Unit: ต้น, เสา, Thai Definition: เสาสำหรับกางใบเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสากระโดง[saokradōng] (n) EN: mast ; foremast  FR: mât de navire [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foremast (n) fˈɔːmaːst (f oo1 m aa s t)
foremasts (n) fˈɔːmaːsts (f oo1 m aa s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前桅[qián wéi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˊ, ] foremast [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fockmast {m} [naut.] | Fockmasten {pl}foremast | foremasts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
平水夫[へいすいふ, heisuifu] (n) foremast hand; common sailor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  foremast
      n 1: the mast nearest the bow in vessels with two or more masts

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top