ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for example

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for example-, *for example*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for example(conj) ตัวอย่างเช่น, See also: เช่น, Syn. for example

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน Return to Oz (1985)
So slavery for example or other forms of tyranny are inherently monstrous but the individuals participating in them may be the nicest guys you could imagine benevolent friendly nice to their children even nice to their slaves caring about other people.เช่น ระบบทาส หรือระบบทรราชอื่น ๆ มันมีความวิปริตแฝงอยู่ภายใน แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนร่วม The Corporation (2003)
So for example if a public steel industry runs at a loss it's providing cheap steel to other industries maybe that's a good thing.เช่น ถ้าโรงงานเหล็กของรัฐดำเนินกิจการขาดทุน มันสามารถขายเหล็กราคาถูกแก่อุตสาหกรรมอื่น นั่นอาจเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ The Corporation (2003)
So we're going to say with the current tonnage of sulphur oxides for example we will say that is the limit.เราก็เลยบอกว่า ปริมาณก๊าซที่เราปล่อยออกไปในปัจจุบัน เช่น ซัลเฟอร์ออกไซด์ เราก็บอกว่านี่เป็นขีดจำกัด The Corporation (2003)
That is we found for example a quarter of all visits to theme parks wouldn't have occurred unless a child nagged their parents.ยกตัวอย่างเช่น เราพบว่า หนึ่งในสี่ครั้งของการไปเที่ยวสวนสนุก จะไม่เกิดขึ้นถ้าเด็กไม่เซ้าซี้อยากไป The Corporation (2003)
I say jokingly they did things like for example they wanted to take out the word cancer.พวกเขาก็ทำเรื่องตลก อย่างเช่น ต้องการให้เราเอาคำว่ามะเร็งออก The Corporation (2003)
- For example if I promised a woman's father I would not see her I would simply shut my eyes while she serviced my manhood.- ยกตัวอย่าง ถ้านายไปสัญญากับพ่อของหญิงว่านายไม่ยอม เห็นเธออีก ชั้นก็จะแค่หลับตาซะตอนที่เธอกำลังทำให้ 50 First Dates (2004)
we want to expand for example him, he's never seen your work oh...my family was poor so art and stuff like that.... so please express it to this younger generation in 15 seconds of oyour workเราต้องการแผ่ขยายค่ะ ตัวอย่างเช่นเค้า เค้าไม่เคยเห็นผลงานของคุณมาก่อน เอ่อ... Sapuri (2006)
For example from a kidnapper's voice on a phone call we can predict the person's build.ตัวอย่างเช่น... ...จากเสียงของโจรลักพาตัวในโทรศัพท์... ...เราสามารถนำมาทำนายตัวบุคคลได้... Episode #1.5 (2009)
We then eliminate those unqualified for restaurant work-- the aged, the imprisoned and the limbless, for example look at...ลบจำนวนคนที่ไม่มีคุณสมบัติ จะทำงานร้านอาหาร อายุไม่เท่ากัน โดนจำคุก ไร้แขนขา อะไรพวกนี้ออกไป ต่อไปเรามาดูที่ The Gothowitz Deviation (2009)
Every time you make a decision that could have gone one way or the other -- you flip a coin, for example -- it could have gone the other way, and then the universe would branch offทุกครั้งที่คุณตัด สินใจที่จะได้ไป ทางเดียวหรืออื่น ๆ ที่คุณ พลิกเหรียญตัวอย่างเช่น มันจะได้ไปทางอื่น Is Time Travel Possible? (2010)
This. Must certainly at air good place proceed with for example like outskirts.จริงๆเลยเชียว Spellbound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for exampleDo you have a hobby - for example, painting?
for exampleFor example, do you like English?
for exampleFor example, he speaks German, French and English.
for exampleFor example, I am in a high-level math class that actually gives me college credits for next year.
for exampleFor example, if a chain-smoking teacher cautions a pupil for smoking, that warning is self-contradictory.
for exampleFor example, it is seven in London now.
for exampleFor example, Koko was asked to choose a house or a tree for shelter from the rain.
for exampleFor example, lizards can change the color of their skin and blend with the trees and leaves around them.
for exampleFor example, more people are choosing to live together and have children without getting married.
for exampleFor example, Osaka is the sister city of San Francisco.
for exampleFor example, Pepperberg would show Alex an object, such as a green wooden peg or a red paper triangle.
for exampleFor example, they do not have to go to a stadium to see the World Series or the Super Bowl because they can enjoy watching the games in their own living rooms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาทิเช่น(conj) for example, See also: for instance, such as, Syn. เช่น, ตัวอย่างเช่น, Example: ผ้ามีหลายชนิด อาทิเช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าดิบ
เป็นต้นว่า(conj) for example, See also: such as, for instance, Syn. เช่น, ได้แก่, ตัวอย่างเช่น, Example: เซี่ยงไฮ้มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอยู่หลายแห่ง เป็นต้นว่า มหาวิทยาลัยฟูตั๋น มหาวิทยาลัยเจียงกง วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
เป็นอาทิ(adv) for example, See also: etc., Syn. เป็นต้น, Example: การปฏิบัติงานให้สำเร็จจะต้องมีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น ความพยายามและความอดทน เป็นอาทิ, Thai Definition: คำที่ใช้แทนคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้น
ตัวอย่างเช่น(conj) for example, See also: for instance, Example: วิธีประหยัดน้ำแบบง่ายๆ มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือถูสบู่, Thai Definition: คำเชื่อมเพื่อใช้ยกตัวอย่างในการอธิบาย
ตัวอย่างเช่น(conj) for example, See also: for instance, Example: วิธีประหยัดน้ำแบบง่ายๆ มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือถูสบู่, Thai Definition: คำเชื่อมเพื่อใช้ยกตัวอย่างในการอธิบาย
เช่น(conj) such as, See also: for example, for instance, Syn. อาทิ, ตัวอย่างเช่น, Example: โรงภาพยนตร์แห่งนี้ฉายหนังหลายประเภท เช่น หนังสงคราม หนังรัก หนังประวัติศาสตร์
เช่นว่า(conj) such as, See also: for example, for instance, Syn. อย่างเช่น, ตัวอย่างเช่น, เช่น, Example: ทุกคนควรช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเช่นว่า ช่วยปัดกวาดเช็ดถูหรือล้างจาน
อย่างเช่น(conj) such as, See also: for example, for instance, so, such, like, as, Syn. ตัวอย่างเช่น, เช่น, Example: คอมพิวเตอร์มีการจัดเก็บข้อมูลของชิ้นส่วนแยกตามลักษณะทางกายภาพของมัน อย่างเช่น ขนาด รูปทรง สี น้ำหนัก ปริมาตร เป็นต้น
อาทิ(conj) such as, See also: for example, for instance, and so on, and so forth, and what not, etc., so as, Syn. เช่น, เป็นต้นว่า, อาทิเช่น, Example: กลุ่มโครงการจัดสรรที่มีอยู่แล้ว อาทิ บางใหญ่ซิตี้ มหาชัยเมืองใหม่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[āthi] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as  FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[āthichen] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as  FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
เช่น[chen] (x) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like  FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[chen wā] (x) EN: such as ; for example ; for instance
คือ[kheū] (adv) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example  FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
เป็นอาทิ[pen āthi] (adv) EN: for example ; and so on ; et cetera ; etc.  FR: etc. ; et ainsi de suite
ตัวอย่างเช่น[tūayāng chen] (conj) EN: for example ; for instance  FR: par exemple
อย่าง[yāng] (adv) EN: as ; such as ; as for example ; like ; similar ; analogus ; thus  FR: comme ; tel ; de façon ; de manière ; comme par exemple
อย่างเช่น[yāngchen] (x) EN: such as ; for example ; for instance ; so ; such ; like ; as  FR: comme par exemple; tel que
ยกตัวอย่างเช่น[yok tūayāng chen] (conj) EN: for example ; e.g.  FR: par exemple ; p. ex.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比如[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #1,130 [Add to Longdo]
例如[lì rú, ㄌㄧˋ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #2,524 [Add to Longdo]
譬如[pì rú, ㄆㄧˋ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #11,891 [Add to Longdo]
举例来说[jǔ lì lái shuō, ㄐㄩˇ ㄌㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] for example [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end) [Add to Longdo]
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P) [Add to Longdo]
例えば[たとえば, tatoeba] (adv) for example; e.g.; (P) [Add to Longdo]
例えるなら[たとえるなら, tatoerunara] (exp) (See 例えば) for example [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  for example
      adv 1: as an example; "take ribbon snakes, for example" [syn:
             {for example}, {for instance}, {e.g.}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top