ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foiled

F OY1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foiled-, *foiled*, foil, foile
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foiled(adj) ซึ่งปกคลุมด้วยแผ่นโลหะบาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Michael Cheritto... one of four men involved in the foiled robbery, died at the scene.ไมเคิล เชอริสโต้ 1 ใน 4 นักปล้นตายในที่เกิดเหตุ Heat (1995)
And who foiled his plan to infiltrate the Olympics with gymnastic cyborgs?แล้วใครที่ยับยั้งแผนการชั่วร้ายของการทำลายโอลิมปิคด้วยหุ่นยนต์? ใคร ? Bolt (2008)
Foiled by faulty contraception.สกัดกั้นโดยการคุมกำเนิดผิดพลาด Revolutionary Road (2008)
You're the heroic agent who foiled the terrorist plot to deliver nuclear material into the hands of our enemies.คุณก็เป็นเจ้าหน้าที่ ค้นหาต่อต้านผู้ก่อการร้าย ที่มาส่งมอบ วัตถุดิบนิวเคลียร์ ให้พวกผู้ก่อนการร้าย 2.0 (2010)
The little sneak who time and time again has foiled every one of my plots.นักย่องเบาตัวจ้อยที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขัดขวางแผนการทุกแผนการของข้า Your Highness (2011)
- Get out of the way! - Foiled again.หลบไปให้พ้น Kung Fu Panda 2 (2011)
The intelligence the machine produces has already foiled a half dozen major terrorist plots.ด้วยความฉลาดของเจ้าแมชชีนเครื่องนี้ มันขัดขวางแผนการณ์ก่อการร้าย หลักๆไปถึง 6 ครั้งแล้ว Ghosts (2011)
You foiled me for the last time. So, it ends as it began.นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกแกจะขวางฉันได้ งั้นก็... The First Chang Dynasty (2012)
I heard the Hood foiled an armored car heist this evening.ผมได้ยินว่าฮูดนั่นรู้แผน การปล้นรถหุ้มเกราะเมื่อเย็นนี้ Trust But Verify (2013)
I foiled the assassination of Margaret Thatcher.ยับยั้งการลอบสังหาร มาร์กาเรต แทตเชอร์ Kingsman: The Secret Service (2014)
♪ The battle now victorious We foiled his papist theft ♪ศึกครั้งนี้เราชนะแล้ว ไอ้ โจรคาทอลิกแพ้หลุดลุ่ย T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foiledI was foiled in my attempt.
foiledThe coup attempt was foiled at the last moment.

CMU English Pronouncing Dictionary
FOILED F OY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foiled (v) fˈɔɪld (f oi1 l d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foiled
   adj 1: disappointingly unsuccessful; "disappointed expectations
       and thwarted ambitions"; "their foiled attempt to capture
       Calais"; "many frustrated poets end as pipe-smoking
       teachers"; "his best efforts were thwarted" [syn:
       {defeated}, {disappointed}, {discomfited}, {foiled},
       {frustrated}, {thwarted}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top