ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flighty

F L AY1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flighty-, *flighty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flighty(adj) ที่เปลี่ยนใจง่าย, See also: ที่ไม่แน่นอน, ที่เหลาะแหละ, Syn. changeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flighty(ไฟล'ที) adj. เปลี่ยนใจง่าย,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน,ไม่รับผิดชอบ,จิตฟุ้งซ่าน,ไม่เต็มบาท,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว. -flightily adv., See also: flightiness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
flighty(adj) เร็ว,ทำเป็นเล่น,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just met you girls recently... I'm not that easy and flighty of a guy.ฉันรู้จักผู้ชายดีอยู่แล้ว ฉันไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นหรอก Episode #1.3 (2012)
I did a little film for Nat Geo called Birds, Our Flighty Friends.ผมเคยทำหนังสั้นให้เนชั่นแนล จีโอกราฟิก เรื่อง นก เพื่อนที่ดีของเรา The Blood from the Stones (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLIGHTY F L AY1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flighty (j) flˈaɪtiː (f l ai1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
flatterhaft {adj} | flatterhafter | am flatterhaftestenflighty | more flighty | most flighty [Add to Longdo]
flüchtig {adj} | flüchtiger | am flüchtigstenflighty | flightier | flightiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭き性;飽き性[あきしょう, akishou] (n) fickle nature; flighty temperament; inconstant person [Add to Longdo]
軽躁[けいそう, keisou] (adj-na,n) thoughtless; flighty [Add to Longdo]
浮つく;浮わつく(io);上付く;浮付く(iK)[うわつく, uwatsuku] (v5k,vi) to be fickle; to be frivolous; to be flippant; to be flighty; to be giddy; to be restless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flighty
   adj 1: guided by whim and fancy; "flighty young girls" [syn:
       {flighty}, {flyaway}, {head-in-the-clouds},
       {scatterbrained}]
   2: unpredictably excitable (especially of horses) [syn:
     {skittish}, {flighty}, {spooky}, {nervous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top