ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fixity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fixity-, *fixity*
English-Thai: Nontri Dictionary
fixity(n) ความคงที่,ความแน่นอน,ความตายตัว,ความมั่นคง,ความถาวร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beständigkeit {f}fixity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fixity
   n 1: the quality of being fixed in place as by some firm
      attachment [syn: {fastness}, {fixedness}, {fixity},
      {fixture}, {secureness}] [ant: {looseness}]
   2: the quality of being incapable of mutation; "Darwin
     challenged the fixity of species" [syn: {immutability},
     {immutableness}, {fixity}] [ant: {mutability}, {mutableness}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top