ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feigned

F EY1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feigned-, *feigned*, feign, feigne
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feigned(adj) ซึ่งเสแสร้ง, See also: ซึ่งกุขึ้นมา, Syn. simulated
feigned(adj) ซึ่งสร้างขึ้นมา, See also: ซึ่งทำเลียนแบบ, ซึ่งทำปลอมแปลง, Syn. counterfeit, fake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feigned(เฟนดฺ) adj. แสร้ง,ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ปั้นขึ้นเอง., See also: feignedly adv. feignedness n.
unfeigned(อันเฟนดฺ') adj. ไม่ได้เสแสร้ง,แท้จริง,แท้,ไม่ได้ปลอมแปลง., See also: unfeignedly adv., Syn. real, sincere

English-Thai: Nontri Dictionary
unfeigned(adj) จริงใจ,ไม่เสแสร้ง,แท้จริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Feigned civility with a heaping side of betrayal.ความเป็นมิตรแบบหน้าตาเฉย ที่มีการหักหลังวางกองอยู่ข้างๆ Go Your Own Way (2008)
- Feigned indifference. I like it.ฉันจะรู้สึกดีกว่าถ้านาย ไปจากฉันเสีย Family Ties (2009)
Hiding in the shadows after you've feigned your own death is a bore. In fact it's down right tedious.ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดหลังจากแกล้งตาย นี้มันก็ยุ่งยากเหมือนกัน Tekken: Blood Vengeance (2011)
- ...and you feigned ignorance.- และคุณแกล้งทำไม่รู้ Last Knights (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feignedHe feigned indifference to the girl.

CMU English Pronouncing Dictionary
FEIGNED F EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feigned (v) fˈɛɪnd (f ei1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
totgestelltfeigned death [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お惚け;お恍け;御惚け;御恍け[おとぼけ, otoboke] (n) (See 恍け・とぼけ) feigned ignorance [Add to Longdo]
仮病[けびょう, kebyou] (n,adj-no) feigned illness [Add to Longdo]
泣き真似[なきまね, nakimane] (n) feigned or crocodile tears [Add to Longdo]
空泣き[そらなき, soranaki] (n,vs) false or crocodile tears; feigned sadness [Add to Longdo]
空耳;そら耳[そらみみ, soramimi] (n) (1) mishearing; (2) (feigned) deafness [Add to Longdo]
空笑い[そらわらい, sorawarai] (n,vs) feigned laughter [Add to Longdo]
空寝[そらね, sorane] (n,vs) feigned sleep; playing possum [Add to Longdo]
作り声[つくりごえ, tsukurigoe] (n) feigned voice; unnatural voice [Add to Longdo]
作り病[つくりやまい, tsukuriyamai] (n) feigned illness [Add to Longdo]
作り盲[つくりめくら, tsukurimekura] (n) (sens) feigned blindness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  feigned
      adj 1: not genuine; "feigned sympathy"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top