ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envisaging

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envisaging-, *envisaging*, envisag
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envisaging (v) ˈɪnvˈɪzɪʤɪŋ (i1 n v i1 z i jh i ng)
envisage (v) ˈɪnvˈɪzɪʤ (i1 n v i1 z i jh)
envisaged (v) ˈɪnvˈɪzɪʤd (i1 n v i1 z i jh d)
envisages (v) ˈɪnvˈɪzɪʤɪz (i1 n v i1 z i jh i z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
envisage(vt) คาดการณ์, Syn. foresee
envisage(vt) จินตนาการ, Syn. imagine
envisage(vt) พิจารณา, Syn. consider, contemplate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That rat-face was piss drunk.Diese dumme Rattenvisage war voll wie ein Fass! The Children of the Marshland (1999)
Pencils down, prune-face.bleistift weg, PfIaumenvisage. A Big Piece of Garbage (1999)
I do not have the identity of a witness.Weil ich keine typische Zeugenvisage habe! On the Other Side of the Tracks (2012)
Your demon ass is going to be a mortal ass pretty damn quick.Das bedeutet, deine Dämonvisage wird bald zu einer Menschenvisage. Heaven Can't Wait (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
envisagCan you envisage Tom's working in a garage?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาดภาพ(v) imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai Definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
คิดในใจ(v) imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai Definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำริ[damri] (v) EN: contemplate ; intend ; plan  FR: avoir l'intention de ; envisager
คาดคิด[khātkhit] (v) EN: expect ; anticipate ; hope  FR: envisager ; projeter
ตั้งใจ[tangjai] (v) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide  FR: envisager
วาดภาพ[wātphāp] (v) EN: imagine ; fancy ; visualize ; envisage  FR: représenter ; figurer

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVISAGE EH0 N V IH1 Z IH0 JH
ENVISAGED EH0 N V IH1 Z IH0 JH D
ENVISAGES EH0 N V IH1 Z IH0 JH IH0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设想[shè xiǎng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to imagine; to assume; to envisage; tentative plan; to have consideration for, #7,020 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]
sich vorstellen | sich vorstellend | sich vorgestellt | er/sie stellt sich vorto envisage | envisaging | envisaged | he/she envisages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
心に描く[こころにえがく, kokoroniegaku] (exp,v5k) to imagine; to envisage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top