ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enduring

EH0 N D Y UH1 R IH0 NG   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enduring-, *enduring*, endur
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enduring[ADJ] ซึ่งอดทน, See also: คงทน, อดกลั้น, ทนทรมาน, Syn. patient, tolerant
enduring[ADJ] อยู่รอด, See also: คงอยู่, Syn. persisting, surviving
enduringness[N] ความอดทน, See also: ความทนทาน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. patience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isaac Newton's enduring fascination with light began when he was a child... in this very house.ไอแซกนิวตันเสน่ห์ที่ยั่งยืนด้วยแสง เริ่มขึ้นเมื่อเขายังเป็นเด็ก ในบ้านหลังนี้มาก Hiding in the Light (2014)
It's 1952, and Marie is patiently enduring the slights of her fellow members of the geology department.มันเป็นปี 1952 และมารี จะอดทนยั่งยืนดูถูก ของสมาชิกเพื่อนของ เธอของภาควิชาธรณีวิทยา องศาของเธอในธรณี วิทยาและคณิตศาสตร์ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
It seems she'll be enduring your father's massive hoax all by herself.การหลอกลวงของพ่อคุณ ทั้งหมดนั่นฝีมือเธอ Truth: Part 1 (2013)
Well, it's a testament to the enduring power of the Grayson family name.ก็ มันเป็นเครื่องยืนยัน ถึงความมั่นคงของอำนาจ ในนามครอบครัวเกรย์สัน Victory (2013)
Ah, yes, to pursue his enduring love of the Lady Arryn and the title that comes with her.อ้อ ใช่ เพื่อตามหารักแท้อันยาวนาน ของเลดี้อาร์ริน กับยศฐาบรรดาศักดิ์ที่มาพร้อมกัน And Now His Watch Is Ended (2013)
The first few pages warn that these enduring creatures may lie dormant, but are never truly dead.หน'าเเรภๆ บีคําเตือนว่าเหสาอสูรพวภบี้... ดุเหมึอบลิ้บชืวิต เเต'มับไม่เคยตายจรึงๆ Evil Dead (2013)
My enduring favorite is, of course, the very first in the series,สิ่งที่ผมชอบคือ ภาพแรกของชุดนี้ Doubt (2012)
Ladies, I know this must come as a shock, but as you well know, your mother and I had a long and enduring friendship.สาวๆ, ผมรู้ว่านี่ฟังดูน่าตกใจ แต่คุณรู้กันอยู่แล้วว่าแม่ของคุณกับผม เรารู้จักกันมานาน The Princess Dowry (2012)
Tonight we proved once more that the true strength of our nation... comes not from the might of our arms or the scale of our wealth... but from the enduring power of our ideals... democracy, liberty, opportunity and unyielding hope.คืนนี้เราได้รับการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง ที่มีความแข็งแรงที่แท้จริงของประเทศของเรา ... ไม่ได้มาจากอำนาจของแขนของเราหรือขนาดของความมั่งคั่งของเรา ... Killing Them Softly (2012)
I've been enduring it all this time.ถึงตอนนี้ผมจะสามารถทนได้อยู่ Episode #1.6 (2011)
Well, I think it's really something how those feelings turned into such an enduring friendship.นั่นสิ ฉันว่ามันมีบางอย่าง ที่ทำให้ความรู้สึกเหล่านั้น มันกลายเป็นความเป็นเพื่อนที่ยาวนาน Riding in Town Cars with Boys (2011)
Everyone's well aware of your enduring fondness for Lord Stark's wife.ทุกคนต่างรู้ดีถึง ความรักใคร่ที่ท่านมีต่อ ภรรยาของลอร์ดสตาร์ค The Wolf and the Lion (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enduringThere are various ways of enduring the pain.
enduringThis film is indeed an enduring masterpiece.
enduringThis is so enduring as to make even the most diligent worker give up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืนนาน[ADV] for long, See also: enduringly, , Syn. lastingly, Ant. จิรัง, ยั่งยืน, Thai definition: ขอให้คุณสองคนรักกันยืนนาน, Notes: ระยะเวลาที่ยาวนาน
ความคงทน[N] durability, See also: enduringness, bearableness, Syn. ความทนทาน, ความคงทนถาวร, Example: มีผู้นิยมเขียนภาพด้วยสีน้ำมันบนผ้ากันมากขึ้นเนื่องจากมีความคงทนไม่เสียหายง่ายเหมือนการเขียนด้วยสีฝุ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
คงทน[adj.] (khongthon) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent   FR: durable ; permanent
มีมาตลอด[X] (mī mā taløt) EN: enduring   
ถาวร[adj.] (thāwøn) EN: permanent ; enduring ; lasting ; everlasting ; perpetual   FR: solide ; stable ; permanent ; durable ; perpétuel
ทน[adj.] (thon) EN: enduring ; durable ; lasting   
เยื้อ[X] (yeūa) EN: enduring ; lasting ; protracted   
ยืน[adj.] (yeūn) EN: long-lasting ; durable ; long ; lasting ; enduring   
ยืนนาน[adv.] (yeūnnān) EN: for long ; enduringly ; lastingly   FR: durablement

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDURING    EH0 N D Y UH1 R IH0 NG
ENDURING    IH0 N D UH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enduring    (v) ˈɪndjˈuəʳrɪŋ (i1 n d y u@1 r i ng)
enduringly    (a) ˈɪndjˈuəʳrɪŋliː (i1 n d y u@1 r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦勉励[こっくべんれい, kokkubenrei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships [Add to Longdo]
根の良い[こんのよい, konnoyoi] (n) enduring; persevering [Add to Longdo]
心に残る[こころにのこる, kokoroninokoru] (exp,v5r) to stay in one's heart; to be enduringly memorable; to be unforgettable [Add to Longdo]
尽きせぬ[つきせぬ, tsukisenu] (adj-pn) eternal; everlasting; endless; enduring [Add to Longdo]
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enduring
   adj 1: unceasing; "an abiding belief"; "imperishable truths"
       [syn: {abiding}, {enduring}, {imperishable}]
   2: patiently bearing continual wrongs or trouble; "an enduring
     disposition"; "a long-suffering and uncomplaining wife" [syn:
     {enduring}, {long-suffering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top