ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enchilada

EH0 N CH IH0 L AA1 D AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enchilada-, *enchilada*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchilada(n) ขนมปังกลมของเม็กซิโกที่สอดไส้เนื้อและผัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
SORRY I'M LATE, MAMA. I'LL GET THE ENCHILADAS STARTED.โทษที ที่ฉันมาสาย ฉันจะเริ่มทำเอ็นซีลาต้าซะที Family/Affair (2007)
Sam, your first enchilada of freedom awaits underneath one of those hoods.แซม รสชาดแรกของความอิสระ รถจอดอยู่ในเต็นท์โน่นแล้ว Transformers (2007)
I think that if we didn't take its belt and all its pens away each year that, yeah, the whole enchilada would have offed itself already.ฉันคิดว่า ถ้าเราไม่เอามันมาคาดไว้กับตัว แล้วล้อมคอกไอ้เรื่องพวกนั้นไปไกลๆ สักปี นั่น ใช่ เราคงจะเหมือนไส้เนื้อ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCHILADA EH0 N CH IH0 L AA1 D AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンチラーダ[enchira-da] (n) enchilada (spa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enchilada
      n 1: tortilla with meat filling baked in tomato sauce seasoned
           with chili

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top