ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ebro

IY1 B R OW2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebro-, *ebro*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebro-Pref. "สมอง","สมองใหญ่"
cerebrospinaladj. เกี่ยวกับสมองและไขสันหลัง
cerebrospinalfluidน้ำสมองร่วมไขสันหลัง
eyebrow(อาย'เบรา) n. คิ้ว
middlebrow(มิด'เดิลเบรา) n. ผู้ที่มีรสนิยมและความสนใจต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่.
sharebroker(แชร์'โบรเคอะ) n. นายหน้าหลักทรัพย์,นายหน้าใบหุ้น
tenebrous(เทน'นะบรัส) adj. มืด,มืดครึ้ม,ไม่ชัด,คลุมเครือ.

English-Thai: Nontri Dictionary
eyebrow(n) คิ้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยตัวเอง[chūay tūa-ēng] (v, exp) EN: help oneself ; do it yourself  FR: se débrouiller tout seul
หัวคิ้ว[hūakhiu] (n) EN: end of the eyebrow
เจ้าความคิด[jao khwāmkhit] (n, exp) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man  FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
คิ้ว[khiu] (n) EN: eyebrow ; supercilium  FR: sourcil [m]
คิ้วดก[khiu dok] (n, exp) EN: bushy eyebrows  FR: sourcils épais [mpl]
ขนคิ้ว[khon khiu] (n) EN: eyebrow ; brow  FR: sourcil [m]
นกเดินดงสีคล้ำ[nok doēn dong sī khlam] (n, exp) EN: Eyebrowed Thrush  FR: Merle obscur [m] ; Grive obscure [f] ; Merle à sourcils [m]
นกจู๋เต้นคิ้วยาว[nok jū ten khiu yāo] (n, exp) EN: Eyebrowed Wren-Babbler  FR: Petite Turdinule [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f] ; Turdinule à sourcils [f]
ผีเสื้อเลอะเทอะลายแถบ[phīseūa loethoe lāi thaēp] (n, exp) EN: Banded Treebrown
ผีเสื้อเลอะเทอะลายตรง[phīseūa loethoe lāi trong] (n, exp) EN: Straight treebrown

CMU English Pronouncing Dictionary
EBRO IY1 B R OW2
EBRON EH1 B R AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃布罗河[āi bù luó hé, ㄞ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄜˊ, / ] Ebro river (in northeast Spain), #475,149 [Add to Longdo]
埃布罗[Āi bù luó, ㄞ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Ebro river (in northeast Spain) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴくっと[pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぴくり[pikuri] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
アイブロー;アイブラウ;アイブロウ[aiburo-; aiburau ; aiburou] (n) eyebrow [Add to Longdo]
アイブローシェープ[aiburo-shie-pu] (n) eyebrow shape [Add to Longdo]
アイブローペンシル[aiburo-penshiru] (n) eyebrow pencil [Add to Longdo]
セレブロシド[sereburoshido] (n) cerebroside [Add to Longdo]
宛転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) (1) moving smoothly; (2) (of eyebrows) shapely [Add to Longdo]
引き眉;引眉[ひきまゆ, hikimayu] (n) painted eyebrows [Add to Longdo]
画眉[がび, gabi] (n) penciling eyebrows [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Ebro
      n 1: a river in northeastern Spain; flows into the Mediterranean
           [syn: {Ebro}, {Ebro River}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top