ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

damnable

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -damnable-, *damnable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damnable(แคม'นะเบิล) adj. น่าสาปแช่ง,น่ารังเกียจ,อัปรีย์,น่าเบื่อหน่าย., See also: damnability n., Syn. detestable -A.good

English-Thai: Nontri Dictionary
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some damnable writing. I can't read it.ข้อความระยำสักอย่าง ฉันอ่านไม่ออก Wuthering Heights (1992)
With this damnable situation, where can I get money for my son's school fee?ข้าเบื่อแบบนี้จริงๆ, แล้วข้าจะไปหาเงินที่ไหนสำหรับค่าเทอมลูกข้าเนี่ย? Iljimae (2008)
Out damnable affliction!โรคภัยชั่วร้ายจงออกไป! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Damnable business.ธุรกิจที่น่าขยะแขยง Live by Night (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญา[ātyā = ātchayā] (adj) EN: penal  FR: pénal ; punissable ; condamnable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damnable (j) dˈæmnəbl (d a1 m n @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdammenswert {adj} | verdammenswerter | am verdammenswertestendamnable | more damnable | most damnable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  damnable
      adj 1: deserving a curse; "her damnable pride" [syn: {damnable},
             {execrable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top