ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cowman

K AW1 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cowman-, *cowman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cowman(n) คนเลี้ยงวัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowman(คาว'เมิน) n. คนเลี้ยงวัว,เจ้าของคอกปศุสัตว์ -pl. cowmen

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคบาล(n) cowboy, See also: cowman, cattleman, cowpoke, cowhand, cowherd, Example: โคบาลกำลังต้อนวัวให้กลับเข้ามาในฟาร์ม, Count Unit: คน, Thai Definition: คนเลี้ยงวัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคบาล[khōbān] (n) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd

CMU English Pronouncing Dictionary
COWMAN K AW1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cowman (n) kˈaumæn (k au1 m a n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cowman
   n 1: a hired hand who tends cattle and performs other duties on
      horseback [syn: {cowboy}, {cowpuncher}, {puncher},
      {cowman}, {cattleman}, {cowpoke}, {cowhand}, {cowherd}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top