ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cloakroom

K L OW1 K R UW2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cloakroom-, *cloakroom*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cloakroomn. ห้องฝากเก็บเสื้อคลุม,ห้องฝากกระเป๋า,ห้องน้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cloakroomI checked my briefcase and umbrella in the cloakroom.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส้วม[sūam] (n) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C  FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOAKROOM K L OW1 K R UW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cloakroom (n) klˈoukruːm (k l ou1 k r uu m)
cloakrooms (n) klˈoukruːmz (k l ou1 k r uu m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衣帽间[yī mào jiān, ㄧ ㄇㄠˋ ㄐㄧㄢ, / ] cloakroom, #61,168 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garderobenfrau {m}cloakroom attendant; checkroom attendant [Am.] [Add to Longdo]
Garderobenmarke {m}cloakroom ticket; check [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クローク[kuro-ku] (n) (abbr) (See クロークルーム) cloakroom; checkroom; (P) [Add to Longdo]
クロークルーム[kuro-kuru-mu] (n) cloakroom [Add to Longdo]
一時預所[いちじあずかりしょ;いちじあずかりじょ, ichijiazukarisho ; ichijiazukarijo] (n) cloakroom; checkroom [Add to Longdo]
預かり所[あずかりじょ(P);あずかりしょ, azukarijo (P); azukarisho] (n) cloakroom; parcel room; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cloakroom
   n 1: a private lounge off of a legislative chamber
   2: a room where coats and other articles can be left temporarily
     [syn: {cloakroom}, {coatroom}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top