ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

christendom

K R IH1 S AH0 N D AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -christendom-, *christendom*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
christendom(คริส'เซินดัม) n. ชาวคริส

English-Thai: Nontri Dictionary
Christendom(n) คริสต์จักร,ศาสนาคริสต์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While I'm loath to discredit any man of the cloth, he's the biggest snake in Christendom since the one that bit Eve.ถึงแม้ว่าฉันไม่อยากจะทำให้ผู้ชายต้องเสื่อมเสีย เขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสจักร Father and the Bride (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คริสตจักร(n) Christendom, Example: คริสตจักรความหวังของชาวไทยเป็นคริสตจักรที่อยู่ในนิกายโปรเตสแตนต์, Thai Definition: โบสถ์หรือที่ประชุมบูชาของคริสต์ศาสนิกชนฝ่ายโปรเตสแตนต์

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRISTENDOM K R IH1 S AH0 N D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Christendom (n) krˈɪsndəm (k r i1 s n d @ m)
Christendoms (n) krˈɪsndəmz (k r i1 s n d @ m z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Christendom
   n 1: the collective body of Christians throughout the world and
      history (found predominantly in Europe and the Americas and
      Australia); "for a thousand years the Roman Catholic Church
      was the principal church of Christendom" [syn:
      {Christendom}, {Christianity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top