ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chicory

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chicory-, *chicory*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chicory(ชิค'คะรี) n. ชื่อพืชดอกสีน้ำเงิน,รากของพืชดังกล่าว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chicory (n) tʃˈɪkəriː (ch i1 k @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zichorie {f} | Zichorien {pl}chicory | chicories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チコリ;チコリー[chikori ; chikori-] (n) chicory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chicory
   n 1: the dried root of the chicory plant: used as a coffee
      substitute [syn: {chicory}, {chicory root}]
   2: perennial Old World herb having rayed flower heads with blue
     florets cultivated for its root and its heads of crisp edible
     leaves used in salads [syn: {chicory}, {succory}, {chicory
     plant}, {Cichorium intybus}]
   3: root of the chicory plant roasted and ground to substitute
     for or adulterate coffee [syn: {chicory}, {chicory root}]
   4: crisp spiky leaves with somewhat bitter taste [syn:
     {chicory}, {curly endive}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top