ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bystander

B AY1 S T AE2 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bystander-, *bystander*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bystander(n) ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: ผู้สังเกตการณ์, Syn. onlooker, watcher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bystandern. คนมุง,คนยืนมอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It could have been a bystander or a witness, Monk.น่าจะเป็นพวกไทยมุงหรือผู้เห็นเหตุการณ์ก็ได้ มังก์ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Maybe the victims or bystanders saw something, but don't realize the significance of what they saw.เครื่องปรับอากาศ ชั้นวางกระเป๋า ผ้าปูเตียง คุณแน่ใจว่าไม่ได้ยินเสียงต่อสู้เลยใช่ไหม L.D.S.K. (2005)
He's a bystander in the Suzuran war.มันไม่อยู่ในศึกซูซูรัน Crows Zero (2007)
- Innocent bystander in this. - You know I am.เขาไม่รู้เรื่องใดๆเลย นายรู้ว่าฉันรู้ Boxed In (2008)
The aliens made off with an undisclosed amount of cash. One bystander was hurt.พวกเอเลี่ยนอยู่นี่โดยไม่เปิดเผยจำนวน บางตัวก็บาดเจ็บ District 9 (2009)
Some bystander went all robocop At a bank robbery this morning.ผู้เห็นเหตุการณ์บางคนกลายเป็นโรโบคอป ในเหตุปล้นธนาคารเมื่อเช้านี้ The Guardian (2010)
Custody of the innocent bystander goes to you.การคุ้มครองพยานผู้บริสุทธิ์มาเยือนคุณแล้ว Phoenix (2010)
A few bystanders were slightly injured and have received treatment.เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Episode #1.18 (2010)
Were we just bystanders there by chance?เราเป็นแค่คนที่เห็นเหตุการณ์โดยบังเอิญเหรอ Tsugunai (2012)
Lots of bystanders around here too.ที่นี่มีคนเดินผ่านไปมามากมาย Critical (2012)
So why would three bystanders get involved in a robbery that doesn't even look like it was happening?งั้นเขาทั้ง 3 คนเข้ามาในร้านทำไม มันเหมือนกับว่าเรื่องราวมันไม่ได้เป็นแบบนั้น Clockwork (2013)
You've been a bystander to tragedy from the day they executed your father.ท่านเป็นคนดูโศกนาฎกรรมทั้งหลาย ตั้งแต่วันที่เขาประหารพ่อท่าน High Sparrow (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bystanderDon't kill off bystanders!

CMU English Pronouncing Dictionary
BYSTANDER B AY1 S T AE2 N D ER0
BYSTANDERS B AY1 S T AE2 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bystander (n) bˈaɪstændər (b ai1 s t a n d @ r)
bystanders (n) bˈaɪstændəz (b ai1 s t a n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuschauer {m} | Zuschauer {pl}bystander | bystanders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岡目[おかめ, okame] (n) onlooker; bystander [Add to Longdo]
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit [Add to Longdo]
側杖;傍杖;そば杖[そばづえ, sobadue] (n) blow received by a bystander; getting dragged in to somebody else's fight [Add to Longdo]
聞き込み捜査;聞込み捜査[ききこみそうさ, kikikomisousa] (n) (police) legwork; house-to-house inquiry; canvassing; investigation carried out by questioning neighbours, bystanders, etc. [Add to Longdo]
傍の者達[はたのものたち, hatanomonotachi] (n) onlookers; bystanders [Add to Longdo]
傍観者[ぼうかんしゃ, boukansha] (n) onlooker; bystander [Add to Longdo]
傍人[ぼうじん, boujin] (n) bystander [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bystander
      n 1: a nonparticipant spectator

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top