ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bursting

B ER1 S T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bursting-, *bursting*, burst
English-Thai: Longdo Dictionary
bursting(adj) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news., Syn. eager
bursting(adj) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy, Syn. overflowing
bursting(adv) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., Syn. with full bladder

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bursting(n) การระเบิดหรือแตกออก, Syn. blast

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It keeps growing and bursting In on us.มันทำให้เติบโตและระเบิดในกับเรา Idemo dalje (1982)
I was really bursting just now...ตอนนี้ฉันใกล้จะระเบิดแล้ว... Christmas in August (1998)
If you go bursting in, you'll think you've gone mad.แล้วถ้าเธอโพล่งเข้าไปเธอจะคิดว่าเธอจะเป็นบ้า Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
The blast wave continues into the engine room, bursting the fuel tanks.-เจ้าหน้าที่แมคเครดี้? -ว่างัย. ดัก คาร์ลิน,เอทีเอฟ. Deja Vu (2006)
Yeah, you were bursting with it.ได้สิ, นายมีล้นเหลือ Chuck Versus the Seduction (2008)
He's just bursting with ideas.เข้าเพิ่งได้ความคิดใหม่ Crime Doesn't Pay (2009)
Well, as much as I enjoy bursting your bubble,มากเท่าที่ฉันชอบทำฟองสบู่ของเธอแตก The Grandfather (2009)
What if they start bursting out of our stomachs?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเริ่มระเบิดมัน ออกจากปอดของเรา Water (2009)
Humid and hot summer, narrow roads, and full to bursting with people.เหนอะหนะแล้วก็ร้อน ทางก็แคบ คนก็มีแต่ทะเลาะกัน Summer Wars (2009)
"I can make kimbap without bursting the ends now."ตอนนี่, แม่ทำคิมบับไม่ไหม้ได้แล้วนะ Postman to Heaven (2009)
The truth that Mal is bursting through your subconscious.ความจริงที่ Mal เป็นระเบิดผ่านจิตใต้สำนึกของคุณ Inception (2010)
I sit in Glee Club and I watch a couple of imperfect performances and a litany of criticisms just start building up inside of me like a volcano and I keep telling myself to hold it in and then it just comes bursting out.ตอนอยู่ชมรม ฉันนั่งดูการแสดงแย่ๆ ฉันห้ามใจตัวเองไว้ แต่มันก็ระเบิดออกมา Bad Reputation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burstingHe was bursting to go home.
burstingHe was bursting with fury.
burstingHis head was bursting with new idea.
burstingShe could not help bursting into tears.
burstingShe couldn't help bursting into laughter.
burstingShe was bursting with health.
burstingThe bag was bursting with corn.
burstingThe bursting of Japan's so-called bubble economy sent shockwaves through international markets.

CMU English Pronouncing Dictionary
BURSTING B ER1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bursting (v) bˈɜːʳstɪŋ (b @@1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berstfestigkeit {f} [techn.]bursting strength; resistance to bursting [Add to Longdo]
Berstscheibe {f} [techn.]bursting disc [Add to Longdo]
energiegeladen {adj}bursting with energy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せきを切ったよう;堰を切ったよう;関を切ったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp,adj-na) gushing forth; bursting out [Add to Longdo]
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1,vi) to be filled to bursting; to burst [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
めらめら[meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames [Add to Longdo]
パチパチ[pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P) [Add to Longdo]
パンク[panku] (n,vs) (1) (abbr) puncture; flat tyre (tire); bursting; (n) (2) punk; (P) [Add to Longdo]
決水[けっすい, kessui] (n) water bursting through (a dike) [Add to Longdo]
飛び込み(P);飛込み[とびこみ, tobikomi] (n) (1) jump; plunge; dive; (n,adj-no) (2) appearing without an appointment; bursting in; arriving unannounced; cropping up suddenly; (P) [Add to Longdo]
噴飯[ふんぱん, funpan] (n,vs) bursting out laughing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top