ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bring an end to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring an end to-, *bring an end to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring an end to(idm) ยุติ, See also: สิ้นสุด, Syn. be at, put to

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hereby bring an end to these proceedings.ข้าพเจ้าขอจบการพิจารณา Bicentennial Man (1999)
Proof of Jesus' mortality can bring an end to all that suffering..ข้อพิสูจน์ที่ว่า องค์เยซูเป็นมนุษย์นั้นจะดับทุกข์ทั้งมวลได้ The Da Vinci Code (2006)
That will bring an end to the world.นั่นแหล่ะ จะนำจุดจบมาสู่โลก Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
Or you can be real police officers, and help us bring an end to this absurd story.หรือคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆ แล้วช่วยเราจบเรื่องไร้สาระนี่ซะ Hot Fuzz (2007)
Hopefully this mass exodus will bring an end to the panic and unrest we've been seeing around the world.พวกเราหวังว่าความวุ่นวาย และความตื่นตระหนก จะจบลงโดยเร็ว จากการตรวจสอบทั่วโลก The Day the Earth Stood Still (2008)
He wanted to bring an end to the fighting.เขาต้องการยุติการต่อสู้นี้ The Price (2008)
The forces of Mother Nature will be so devastating it will bring an end to this world on winter solstice, 12-21-12.จะนำไปสู่การทำลายล้าง มันจะนำมาซึ่งจุดจบ ของโลก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2012 2012 (2009)
Which is why we must vote for this resolution to promote more diplomacy, and to bring an end to this killing, and hatred.นี่เป็นเหตุผล ที่ทำไมเราต้องลงคะแนนเสียง ในการลงมตินี้ เพื่อการช่วยเหลือทางด้านการทูต และเพื่อทำให้สงคราม และความชิงชังนี้ จบลง Senate Murders (2010)
Is demise the only thing that can bring an end to your rivalry with Biryu?การตายเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะทำให้การแข่งขันระหว่าง เสด็จพ่อและฝ่าบาทจบลงได้หรือทเพคะ Episode #1.4 (2010)
Zeus, you must bring an end to this!ซุส, ท่านต้องยุติปัญหานี้โดยเร็ว พวกเขาบุกวิหารของเรา และยังบังอาจทำลายเทวรูปของซุส Clash of the Titans (2010)
By using him to bring an end to Snow White. Your majesty.โดยการใช้เขาให้เป็นจุดจบ ของสโนว์ ไวท์ ฝ่าบาท An Apple Red as Blood (2012)
This fierce machine which you have built... upon which we stand... will bring an end to the Senate!เครื่องนี้รุนแรงที่คุณได้สร้างขึ้น ตามที่เรายืนอยู่ จะนำมาวางให้วุฒิสภา ๆ ! Star Wars: The Force Awakens (2015)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top