ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blazer

B L EY1 Z ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blazer-, *blazer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blazer(n) สิ่งที่ลุกโพลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blazer(เบล'เซอะ) n. สิ่งที่ลุกสว่างโชติช่วง,ผู้แพร่กระจาย,ผู้ประกาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
blazer(n) เสื้อสามารถ,ผู้ประกาศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The suspect used a stolen blazer to case the dock.And another property. Deja Vu (2006)
That's very blazer and chinos.นั่นมันเป็นอะไรที่ลุกโชง และสีกากีมาก The Grandfather (2009)
You're such a cutie pie with your blazer and your pants.เธอน่ารักมากเลย เวลาใส่เสื้อคลุมกับกางเกงนั่น Blame It on the Alcohol (2011)
Dude, I know you're a big deal at Dalton or whatever, but we don't wear blazers here, so have a seat- I'm trying to give a pep talk.นี่นาย ฉันรู้ว่านาย เป็นใหญ่ที่เดลตัน หรืออะไรก็ตามแต่ แต่ที่นี่เราไม่ได้ใส่เสื้อสูท ฉะนั้นนั่งลงไปเถอะ ฉันพยายามจะพูดกระตุ้นคนอื่นๆ Pot O' Gold (2011)
Last week I hid a dope vintage blazer in the back of a nightstand, and here it is!อาทิตย์ที่แล้ว ฉันซ่อนเสื้อวินเทจไว้ ที่หลังแผงขายของ มันอยู่นี่ไง And Strokes of Goodwill (2011)
He can wear a little blazer to school.เขาใส่เบลเซอร์ไปโรงเรียนได้ด้วยนะ Putting It Together (2011)
I just called for a tip on how to get red wine out of my blazer piping, and he would not stop going on about it.ชั้นโทรไปถามเบลนว่า จะเอาไวน์แดงที่เลอะเสื้ออยู่ออกได้ยังไง และเค้าพูดถึงมันให้ชั้นฟังไม่หยุดเลยล่ะ Michael (2012)
- While you two were out playing blazer tag...ระหว่างที่พวกคุณออกไป เล่น Blazer Tag Virtual Systems Analysis (2012)
You know, he lost $80 on the blazers game last week.รู้ไหม,เขาเสียเงิน$80 ในเบลเซอร์เกมอาทิตย์ที่แล้ว Love Sick (2012)
I went back to Dalton, all those blazers and singing with the Warblers again...ฉันกลับไปที่ดอลตัน กับคนในเสื้อคลุมพวกนั้น แล้วได้ร้องเพลงกับวาเบลอร์อีกครั้ง Dynamic Duets (2012)
Every time I walk through a high school door with a blazer and tie,ทุกครั้งที่ผมเดินผ่านประตูโรงเรียนมัธยม พร้อมกับเสื้อเรียบๆ กับเนคไท Gamma Zeta Die! (2013)
Wow! Look who left his blue blazer in the closet.ว้าว ดูสิว่าใครทิ้งเครื่องแบบสีฟ้าในตู้เสื้อผ้า Control (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blazerI would like to get a blouse to go with this blazer.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ริเริ่ม[phūriroēm] (n) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator  FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLAZER B L EY1 Z ER0
BLAZERS B L EY1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blazer (n) blˈɛɪzər (b l ei1 z @ r)
blazers (n) blˈɛɪzəz (b l ei1 z @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blazer {m}; Klubjacke {f}; Sportjacke {f}blazer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレザー[bureza-] (n) blazer; (P) [Add to Longdo]
ブレザーコート[bureza-ko-to] (n) blazer coat [Add to Longdo]
先駆者[せんくしゃ, senkusha] (n) pioneer; trailblazer; groundbreaker; pathfinder; herald; forerunner [Add to Longdo]
草分け[くさわけ, kusawake] (n) pioneer; pathfinder; originator; founder; trailblazer; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blazer
   n 1: lightweight single-breasted jacket; often striped in the
      colors of a club or school [syn: {blazer}, {sport jacket},
      {sport coat}, {sports jacket}, {sports coat}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top