ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biweekly

B AY0 W IY1 K L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biweekly-, *biweekly*, biweek
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biweekly(n) รายปักษ์, Syn. fortnightly, semiweekly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biweekly(ไบวีค'ลี่) adj.,adv.,ทุกสองอาทิตย์,อาทิตย์ละสองครั้ง n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุก 2 อาทิตย์

English-Thai: Nontri Dictionary
biweekly(adj) สัปดาห์ละสองครั้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, if it were up to me, we wouldn't have mandatory biweekly locker checks.ถ้ามันขึ้นอยู่กับฉัน เราคงไม่ต้อง มีคนตรวจล็อกเกอร์ทุกสองสัปดาห์ Pilot (2009)
Well, we were thinking to supplement the great work that Laura's doing here with some biweekly sessions with me.คือ เรากำลังคิดว่า จะต้องส่วนเสริมอื่นให้ทุกสิ่งออกมาดี ซึ่งลอร่ากำลังทำอยู่ คือมีการพบกับผมสองสัปดาห์ครั้ง Bunny Therapy (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายปักษ์(adj) fortnightly, See also: biweekly, half-monthly, Example: สำนักพิมพ์นี้มีหนังสือรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์รวมทั้งพ็อคเก้ทบุ๊คอยู่ในเครือหลายเล่ม

CMU English Pronouncing Dictionary
BIWEEKLY B AY0 W IY1 K L IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halbmonatsschrift {f} | Halbmonatsschriften {pl}biweekly | biweeklies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biweekly
   adv 1: twice a week; "he called home semiweekly" [syn:
       {semiweekly}, {biweekly}]
   2: every two weeks; "he visited his cousins fortnightly" [syn:
     {fortnightly}, {biweekly}]
   adj 1: occurring every two weeks [syn: {fortnightly},
       {biweekly}]
   2: occurring twice a week [syn: {semiweekly}, {biweekly}]
   n 1: a periodical that is published twice a week or every two
      weeks (either 104 or 26 issues per year)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top